Auto bezsprzecznie przydaje się w prawie każdej firmie. Zwykle też stanowi jej majątek. A co w przypadku, gdy zdecydujemy się sprzedać taki samochód? Podpowiadamy!

Okresowo wymieniamy pojazd na nowszy, najczęściej sprzedając dotychczasowy. Wtedy do jego ceny doliczmy 23% podatek VAT.

Prawo do korekty

Art. 90b. ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje, w zależności od okoliczności prawo lub obowiązek skorygowania podatku naliczonego.  Przyjrzymy się sytuacji najczęstszej, gdy samochód wykorzystujemy w sposób mieszany, tzn. zarówno do użytku prywatnego jak i firmowego. Wtedy od samochodu osobowego odliczamy 50% VAT-u.

Zgodnie z ww. ustawą prawo do korekty podatku w przypadku samochodów o wartości początkowej wyższej niż 15 tys. zł obowiązuje w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy.

Jeżeli samochód kupiliśmy za mniej niż 15 tys. zł to prawo do skorygowania VAT-u naliczonego obowiązuje tylko przez 12 miesięcy od miesiąca nabycia, importu lub oddania do użytku. A więc w takim przypadku będzie można odzyskać podatek VAT w związku z faktem, że sprzedaż będzie opodatkowana stawką 23% VAT.

Jak tego dokonać?

Przypuśćmy, że w czerwcu 2022 kupiliśmy samochód za 246 tys. zł brutto. Był to samochód osobowy wykorzystywany w sposób mieszany. Z 46 tys. zł VAT-u mamy prawo do odliczenia tylko połowy, a więc 23 tys. zł. Po dwóch latach sprzedajemy samochód. Skoro więc od momentu zakupu nie minęło 60 miesięcy, zachowujemy prawo do korekty.

Korekcie podlega 23 tys. zł, a dokładniej ta część z nich, której nie zdążyliśmy odliczyć. Do końca okresu korekty zostało 36 miesięcy. Okres korekty to czas od czerwca 2022r. do maja 2027 r. Teraz musimy wyliczyć współczynnik. A więc 36 miesięcy dzielimy przez 60 miesięcy. Powinno nam wyjść 0,6. Ten współczynnik mnożymy teraz przez wartość nieodliczonego przy zakupie VAT-u – 23 tys. zł. Powinno wyjść 13.800 zł. Tą kwotę wykażemy w deklaracji vatowskiej za czerwiec 2024r. jako korektę podatku VAT naliczonego.

A co z dochodowym?

Sprzedaż samochodu, który był składnikiem majątku firmy spowoduje powstanie przychodu u przedsiębiorcy. Kwotę za jaką sprzedaliśmy auto będziemy musieli opodatkować odpowiednią stawką podatku. W przypadku jednak, gdy samochód nie został jeszcze całkowicie zamortyzowany, to ta niezamortyzowana część będzie stanowić koszt firmowy ujmowany jednorazowo w dacie sprzedaży samochodu.