Polski Ład wprowadza wiele zmian w przepisach podatkowych. Warto zastanowić się, czy zmienić sposób opodatkowania, aby uniknąć wyższych kosztów w 2022 roku.

Rozważania dotyczące zmiany formy opodatkowania mają istotne znaczenie szczególnie dla osób opodatkowanych obecnie podatkiem liniowym. Jednak wbrew powszechnej opinii, czasem najlepszym rozwiązaniem będzie pozostanie przy tej formie.

Liniowy czy skala podatkowa?

Od 2022 roku przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą mogli wybrać trzy sposoby opodatkowania. Będzie to opodatkowanie na zasadach ogólnych (tzw. skala podatkowa), podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Z polskiego systemu podatkowego znika karta podatkowa.

Wiadomo już, że Polski Ład najmocniej uderzy w przedsiębiorców opłacających podatek liniowy. Nie tylko odprowadzą wyższą składkę zdrowotną, ale i nie przewidziano dla nich kwoty wolnej od podatku. Pomimo zwiększenia jej do 30.000 zł, nie będzie ona dotyczyła “liniowców” oraz podatników opodatkowanych ryczałtem. Taki przywilej zastosowano jedynie dla opodatkowanych skalą podatkową.

Z wyliczeń wynika jednak, że dla dobrze zarabiających przedsiębiorców podatek liniowy nadal będzie korzystniejszy niż skala podatkowa. O ile do tej pory rozwiązanie to sprawdzało się przy dochodach od około 100 tys. zł rocznie wzwyż, to po zmianach Polskiego Ładu ta granica wzrośnie do minimum 135 tys. zł rocznie.

Co wziąć pod uwagę przy wyliczeniach?

  • W podatku liniowym stawka podatku PIT to 19% liczone od dochodu, niezależnie od jego wysokości.
  • “Liniowcy” zapłacą w przyszłym roku 4,9% składki zdrowotnej.
  • Przy rozliczeniu na zasadach ogólnych – wg skali podatkowej – stawka podatku PIT wynosi 17% oraz 32%.
  • W skali podatkowej Polski Ład wprowadza wyższy próg dochodu – podatek 17% obowiązuje do 120 tys. zł rocznie.
  • Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych zapłaci 9% składkę zdrowotną, podobnie jak osoby pracujące na umowę o pracę i zatrudnione na umowach zlecenia. 
  • Składka będzie liczona od dochodu, zarówno w skali, jak i w podatku liniowym. W przyszłym roku nie odliczymy już jej od podatku (jeśli chcesz odliczyć składkę za grudzień – przeczytaj ten tekst)
  • W skali podatkowej podwyższono  kwotę wolną od podatku do 30.000 zł.
  • Przy wyliczeniach trzeba pamiętać o różnego rodzaju preferencjach. Większość z nich niestety „liniowcom” nie przysługuje. Nie mogą skorzystać z rozliczenia z małżonkiem albo samotnie wychowywanym dzieckiem. A to może dać poważne oszczędności w podatkach.

Jeśli w wyliczeniach wyjdzie Ci, że zmiana się jednak opłaca to masz na to przewidziane konkretne terminy. W sytuacji, gdy prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według stawki liniowej i chcesz wrócić do opodatkowania na zasadach ogólnych, powinieneś złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania według stawki liniowej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej (lub do końca roku – gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku). Przeważnie tym terminem będzie 20. dzień lutego.

Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym możesz złożyć w urzędzie skarbowym lub elektronicznie, za pośrednictwem CEIDG.

A może ryczałt?

Warto rozważyć jeszcze trzecią opcję (poza pozostaniem na liniowym i przejściem na skalę). Mianowicie, zmianę na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W tym bowiem przypadku podatek jest płatny tylko od przychodu. To powoduje, że w rozliczeniu podatnik nie może uwzględnić żadnych kosztów jego uzyskania. Stawki ryczałtu są jednak niższe niż w przypadku skali podatkowej. Ponadto, Polski Ład obniża je dla części zawodów, np. informatyków. Wprowadza też zróżnicowaną składkę zdrowotną uzależnioną od przychodów.

Ten rodzaj podatku najbardziej opłaca się tym, którzy nie generują wysokich kosztów podatkowych. Z tego powodu ryczałt bywa chętnie wybierany przez podatników prowadzących działalność usługową.

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Powyższe oświadczenie podatnik może złożyć także poprzez formularz CEIDG-1. Wybrany ryczałt obowiązuje do momentu, kiedy podatnik nie złoży oświadczenia o rezygnacji z tej formy. Co jednak ciekawe, organy podatkowe uznają, że dopuszczalna jest likwidacja działalności gospodarczej w trakcie roku, a następnie ponowne rozpoczęcie jej prowadzenia, co umożliwia wybór ryczałtu.

PS. Jeśli chcesz obliczyć, która forma opodatkowania opłaci Ci się najbardziej, możesz skorzystać z tego kalkulatora.