Polski Ład, czyli pakiet ustaw, który ma zrewolucjonizować system prawny wprowadza zakaz odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku. Ostatnim miesiącem, w którym możemy odliczyć składkę zdrowotną jest grudzień 2021 roku.

Składki ZUS opłacane są przez przedsiębiorców w nowym miesiącu za miesiąc poprzedni. Oznacza to, że na opłacenie składki zdrowotnej za grudzień 2021 roku, przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, ma czas do 10 stycznia 2022 roku. Mimo to, tym razem opłaca się pospieszyć.

Dlaczego? Ponieważ od 1 stycznia 2022 roku zmieniają się przepisy. Składkę zdrowotną za grudzień 2021 roku – dla większości przedsiębiorców w wysokości 328,78 zł – będziemy mogli zaliczyć do kosztów podatkowych tylko pod warunkiem, że opłacimy ją do 31.12.2021 roku. Składki opłacane od 01.01.2022 roku będą już podlegały nowym zasadom, zgodnie z którymi odliczenie nie będzie możliwe.

Składka zdrowotna na starych zasadach

Zgodnie z art. 27b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego. Dokładnie przepis brzmi:

Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę:

1)

składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.):

a)

opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Należy jednak pamiętać, że nie ma możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej należnej, ale niezapłaconej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegają odliczeniu w roku w którym zostały opłacone, a nie w roku, którego dotyczą. Co zresztą powoduje, że istnieje możliwość odliczenia składek zaległych. Tak więc w sytuacji, gdy np. zostaną opłacone składki za lata ubiegłe (których podatnik nie opłacił wcześniej), podlegają one odliczeniu w roku faktycznej ich zapłaty. Analogiczne zasady dotyczą składki za grudzień.

Termin zapłaty składki w przypadku przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników przypada na 10. dzień miesiąca następnego. Przedsiębiorca ma więc możliwość zapłaty składki zdrowotnej za grudzień jeszcze w grudniu. Wtedy będzie mógł odliczyć ją od podatku.

Jednak zapłata składki zdrowotnej za grudzień w styczniu 2022 roku, nieodwracalnie pozbawi właściciela firmy takiej możliwości, ponieważ…

Składka zdrowotna po nowemu

Już od stycznia 2022 roku zmienia się sposób ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla firm. Będzie ona uzależniona m.in. od sposobu opodatkowania działalności gospodarczej. W zależności od tego, jaką formę opodatkowania prowadzący firmę wybierze, zapłaci składkę zdrowotną w różnej wysokości (4,9% lub 9%). Zlikwidowana też zostanie możliwość odliczania jej od podatku. Dotyczy to jednak 2022 r.

W rozliczeniu za 2021 r. (składanym już w 2022 r.) roku nadal można skorzystać z odliczenia składki zdrowotnej w deklaracji PIT. Przepisy tzw. Polskiego Ładu nie dotyczą bowiem rocznych rozliczeń podatku PIT za 2021 rok. Dochody za 2021 rok powinny zostać rozliczone w świetle dotychczasowych przepisów podatkowych.

Pamiętać jednak należy, że w rozliczeniu rocznym ujmuje się składki zapłacone, nie ujmuje się natomiast składek jedynie należnych lecz nie zapłaconych. Z natury rzeczy więc, nie zalicza i nie zaliczało się do PIT-u za konkretny rok składki za grudzień, która należało zapłacić do 10 stycznia (o ile nie płaciliśmy jej w grudniu, tego roku, którego dotyczył PIT). Składka grudniowa za poprzedni rok pomniejszała nam podatek w roku następnym.

Niestety, od przyszłego roku przedsiębiorcy będą musieli stosować nowe przepisy, zabraniające odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku. Czyli w zeznaniu za 2022 r. nie wykażą składki dotyczącej grudnia 2021 r., ale opłaconej w styczniu 2022 r., co zrobiliby, gdyby przepisy się nie zmieniły.

Dlatego zapłacenie składki za grudzień 2021 roku w grudniu to ostatnia szansa na odliczenie jej od podatku.

Prawo do odliczenia ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dla przedsiębiorcy w zakresie własnych składek będzie to dowód przelewu bankowego, ewentualnie zaświadczenie z ZUS o zapłaconych składkach.

 

Współpraca Marcin Pietraszek