Ze zwolnienia „na dziecko” korzystają pracownicy etatowi, ale choroba pociech dotyka także przedsiębiorców prowadzących własną firmę, czasem uniemożliwiając im wykonywanie zawodowych obowiązków. Czy mogą oni liczyć na zasiłek opiekuńczy?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą (w tym jednoosobową) podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i zdrowotnym. Ale uwaga – składki te nie dotyczą świadczeń chorobowych! Aby je otrzymywać, trzeba jeszcze zarejestrować się i opłacać składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Co daje ubezpieczenie chorobowe?

Dzięki opłacaniu składki na ubezpieczenie chorobowe przysługują nam: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński i właśnie zasiłek opiekuńczy.

W myśl art. 32 ustawy  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek opiekuńczy można pobierać z tytułu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, chorym dzieckiem w wieku do lat 14, a nawet innym chorym członkiem rodziny (np. rodzicem, małżonkiem).

Jak długo można pobierać i ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Wysokość miesięcznego zasiłku opiekuńczego to 80% podstawy wymiaru zasiłku. Przysługuje za każdy dzień, w którym sprawujesz opiekę, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Ze względu na COVID-19 i spowodowane nim obostrzenia w postaci zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół dodatkowy, zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu przedsiębiorcy zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem za okres nie dłuższy niż 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do okresu pobierania zasiłku z tytułu, np. choroby dziecka.  

Aby uzyskać zasiłek opiekuńczy, wystarczy wypełnić wniosek i złożyć go w ZUS.

Dla jasności podkreślmy, że zasiłek opiekuńczy nie przysługuje tym przedsiębiorcom, którzy nie są zarejestrowani do ubezpieczenia chorobowego.