Większość firm współpracuje z innymi przedsiębiorcami. Ale czy każdej firmie, która chce np. skorzystać z naszych usług warto zaufać? Przed rozpoczęciem współpracy warto sprawdzić kontrahenta w rozmaitych bazach danych. Gdzie to zrobić?

Dzięki internetowi możemy to zrobić dosłownie w kilka minut (co nie oznacza, że nie warto popytać wśród znajomych o opinię na temat firmy, z którą chcemy nawiązać współpracę). To, gdzie przede wszystkim powinniśmy zajrzeć w poszukiwaniu informacji o podmiotach, zależy od ich formy prawnej.

CEIDG

W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych pierwsze kliknięcia warto skierować do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli CEIDG. W tym przypadku musimy znać imię i nazwisko przedsiębiorcy albo jego adres, albo numer NIP, ewentualnie REGON firmy. Pamiętajmy jednak, że pod jednym adresem może mieścić się kilka lub kilkanaście firm.

Co znajdziemy w CEIDG?

 • adres
 • e-mail (nie zawsze),
 • data rozpoczęcia działalności,
 • status (aktywny lub zawieszony),
 • rodzaje działalności gospodarczej,
 • dane pełnomocników,
 • spółki cywilne, których wspólnikiem jest dany przedsiębiorca.

Biała Lista

Białą listę prowadzi szef Krajowej Administracji Skarbowej. Znajdziemy ją na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Wyszukamy tam m.in.

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy;
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej;
 • numer NIP;
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
 • numer PESEL, o ile podmiot posiada;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 • status podmiotu: w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
 • podmiot zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiot, którego rejestracja została przywrócona;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

KRS

KRS to wyszukiwarka Krajowego Rejestru Sądowego. Można w niej sprawdzić podmioty, które prowadzą działalność w formie spółki prawa handlowego, czyli: sp. jawnej, sp. partnerskiej, sp. komandytowej, sp. komandytowo-akcyjnej, sp. z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Wystarczy wpisać takie dane jak NIP, KRS, REGON itp.

Podobnie jak na Białej Liście, w KRS można znaleźć informacje o adresie, formie działalności, numerze identyfikacyjnym, dacie wpisu bądź wykreślenia. Dowiemy się także, czy zamieszczone informacje ulegały zmianie.

Warto zwrócić uwagę na:

 • sposób reprezentacji,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • informację o likwidacji,
 • daty składanych sprawozdań finansowych.

Rejestry dłużników

Pojęcie „rejestru dłużników” obejmuje kilka rodzajów instytucji. Pierwszą z nich jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych będący instytucją funkcjonującą w ramach Krajowego Rejestru Sądowego. Prowadzony jest przez właściwy sąd rejestrowy KRS. Trafiają do niego głównie osoby i firmy, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne lub ogłoszono upadłość. To także oficjalny rejestr dłużników alimentacyjnych.

Druga to Rejestr Dłużników Podatkowych. Trafiają do niego podmioty fizyczne i prawne, jeśli zalegają z zapłatą podatków, mandatów i grzywien, a także składek ZUS, czy z tytułu zobowiązań celnych i akcyzowych.

Trzeci to Rejestr Dłużników BIK czyli Biura Informacji Kredytowej. Instytucja została powołana przez banki. BIK zbiera informacje na temat zobowiązań kredytowych i tego, jak są spłacane. Dane BIK objęte są tajemnicą bankową, dlatego udostępniane są wyłącznie bankom, firmom pożyczkowym i niektórym instytucjom administracji publicznej.

Czwarty rodzaj to najbardziej interesujące przedsiębiorców Rejestry Dłużników tzw. Biur Informacji Gospodarczej (BIG). Jest ich kilka: BIG InfoMonitor, ERIF, Krajowy Rejestr Długów (KRD), Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG) oraz Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT).

Widnieją tam informacje dotyczące długów firm powstających w obrocie gospodarczym oraz zadłużenia osób fizycznych zalegających z płatnościami (z tytułu opłat za media, pożyczek, alimentów, czy opłat administracyjnych).

W rejestrach BIG znajdują się :

 • dane identyfikacyjne dłużnika,
 • podstawę prawną wierzytelności (np. faktura)
 • kwotę zaległości,
 • datę powstania zaległości,
 • daty wezwań do zapłaty wysłanych do dłużnika,
 • informacje na temat działań windykacyjnych,
 • ewentualne informacje o podważeniu przez dłużnika całości lub części długu.

Przed podjęciem współpracy warto zajrzeć w wyżej wskazane miejsca, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek związanych z wyborem nieuczciwego kontrahenta. Jak rzecze stare przysłowie: „Lepiej zapobiegać niż leczyć”.

 

Podobał Ci się ten artykuł?
Chcesz nas zmotywować do dalszej pracy?

Postaw mi kawę na buycoffee.to