Pracujesz na etacie, a jednocześnie prowadzisz firmę? Uważaj na kwotę wolną od podatku! Unikniesz w ten sposób dopłaty przy rozliczeniu rocznym.

Jak rozliczać kwotę wolną, gdy prowadzimy firmę i jednocześnie pracujemy u kogoś innego? Podpowiadamy!

Etat i firma razem?

Co do zasady w Polsce nie ma przeciwskazań do łączenia pracy etatowej z własną działalnością gospodarczą. Dla wielu osób to rozgrzewka przed „przejściem na swoje” na stałe. Dla innych szansa na dodatkowy dochód.

Składki na ubezpieczenie społeczne płacimy z jednego tytułu. Wyjątkiem jest składka zdrowotna, którą płaci się zarówno z pensji etatowej, jak i z działalności gospodarczej.

Trzeba też pamiętać, że w przypadku osób zatrudnionych na etat, kwota wolna od podatku rozliczana jest w ramach umowy o pracę. Zakład pracy potrąca wtedy co miesiąc 1/12 kwoty wolnej.  Dzięki temu wynagrodzenie netto jest wyższe, a przy rozliczeniu rocznym nie mamy ani żadnej dopłaty, ani zwrotu.

Kwota wolna od podatku przy łączeniu etatu z firmą

Wiele osób zatrudnionych na umowę o pracę, prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą opodatkowaną skalą podatkową chce odliczać kwotę wolną w dwóch miejscach jednocześnie. Jednak odliczanie kwoty wolnej i z umowy o pracę i z działalności gospodarczej jest niezgodne z przepisami.

W takim przypadku odliczenia można dokonać tylko z jednej formy zarobkowania. Kwota wolna od podatku powinna być rozliczana tylko z działalności gospodarczej. Wskazuje na to wyraźnie art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W momencie, gdy pracownik otworzy własną firmę, bądź też przy podejmowaniu pracy pracownik informuje pracodawcę o tym fakcie,  nie składa lub wycofuje oświadczenie PIT-2. Od tego momentu zakład pracy powinien zaprzestać ujmowania kwoty zmniejszającej podatek od wynagrodzenia pracownika. Wówczas pensja ulegnie co prawda obniżeniu, ale za to przy rozliczeniu rocznym podatnik nie będzie miał nieprzyjemnej niespodzianki w postaci konieczności dopłaty podatku.