Polski Ład to wiele zmian na gruncie podatkowym. Ważną zmianą dla przedsiębiorców jest m.in. wdrożenie obowiązkowych płatności bezgotówkowych w przypadku transakcji z osobami prywatnymi oraz połączenie terminali z kasami online. Dowiedz się, kiedy jest to konieczne!

Ważne zmiany zapisano m.in. w ustawie Prawo przedsiębiorców i ustawie o prawach konsumenta.

Płatność bezgotówkowa dla każdego

Polski Ład do ustawy Prawo przedsiębiorców wprowadził art. 19a.  Zapisano w nim, że przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić opcję dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.

Warto jednak zaznaczyć, że przepis ten dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy są zobligowani do prowadzenia sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych. W przypadku, gdy podatnik nie używa kasy fiskalnej, przepis ten go nie dotyczy.

Polski Ład ma na celu objęcie w ten sposób wszelkich form rozliczeń bezgotówkowych. Ich określenie może być dowolne np. „przelew”, „karta”, tzw. płatność mobilna (np. telefonem).

Nie wolno przy tym nakładać lub pobierać opłat z tytułu przyjmowania płatności bezgotówkowych. Uiszczenie płatności za pomocą np. terminalu musi być udostępnione bezpłatnie.

Trzeba pamiętać, że od 1 lipca 2022 roku wszyscy posiadający terminal płatniczy i wykorzystujący go do przyjmowania płatności mają obowiązek jego zintegrowania z kasą, jeśli ta jest kasą online. Ma to na celu umożliwienie przesyłania każdej transakcji z terminalu płatniczego do Centralnego Repozytorium Kas.  Umożliwi to fiskusowi określenie, jaką wartość sprzedaży w ciągu dnia stanowią transakcje gotówkowe, a jaką bezgotówkowe.

Powyższe nie dotyczy sprzedawców, którzy nadal używają kas fiskalnych starszego typu i przechowują kopie paragonów w formie papierowej lub w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy, którzy nie spełnią nowych wymagań, mogą zostać ukarani grzywną w wysokości 5.000 zł.

Obowiązkowa płatność przelewem dla transakcji powyżej 20.000 zł

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje jeszcze jedna ważna zmiana. Do Ustawy o prawach konsumenta dodany został art. 7b. Zgodnie z nim konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20.000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Zauważmy, że dotyczy to osób fizycznych, które dokonują zakupów prywatnych (a nie “na firmę”). Nie ma możliwości obejścia przepisu, nawet w sytuacji, gdy klient zdecyduje się na płatność ratalną, np. po 2 tysięcy w gotówce w 10 ratach.

Warto dodać, że konsekwencje przyjęcia płatności powyżej 20.000 zł  w inny sposób niż bezgotówkowy ponosi sprzedawca. Określa je art. 14 ust. 2 pkt 22 ustawy o PIT. Będą one polegać na rozpoznaniu podwójnego przychodu. Czyli kwota zapłacona będzie dla sprzedającego stanowiła przychód ze sprzedaży oraz jednocześnie przychód „sankcyjny” na podstawie dodanych przepisów.

Obowiązkiem sprzedającego jest zatem umożliwienie płatności za pomocą rachunku bankowego. W tym celu można zapewnić korzystanie np. z terminala płatniczego, przelewu bankowego czy tzw. płatności telefonem.