Firma to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Inwestowanie w ich rozwój, to inwestowanie w rozwój firmy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje spore dofinansowanie w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników.

Wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych wyniesie do 80% ich ceny.

Dla kogo?

Wsparcie udzielane jest w ramach programu „Kompetencje dla sektorów”. Jego celem jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

Firmy powinny spełniać warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej. Ponadto muszą zobowiązać się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: budowlanej, finansowej, turystycznej, IT, mody i innowacyjnych tekstyliów, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

Z programu mogą co prawda skorzystać duże przedsiębiorstwa, jednak wyłącznie z sektorów przemysłowych (związanych z reindustrializacją) tj. IT (z wyłączeniem PKD J.63.1 oraz J.58.2), motoryzacyjnego (z wyłączeniem PKD G.45) oraz przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie powinno być przeznaczone na:

  • usługi szkoleniowe,
  • usługi doradcze,
  • studia podyplomowe.

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które zawarte zostały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow.