Pojawił się pomysł, aby składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych w formie ryczałtu, również była ryczałtowa aż do osiągnięcia 250 tys. zł przychodów rocznie. Tacy przedsiębiorcy mogliby płacić składkę w wysokości 9% przeciętnego wynagrodzenia. A co z tymi, których przychody są wyższe?

Wicepremier Jarosław Gowin nie jest entuzjastą wszystkich postulatów Polskiego Ładu. Zastrzeżenia kieruje m.in. do podwyższenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców bez możliwości jej odliczenia od podatku. W związku z powyższym pojawiło się kilka  nowych propozycji. Jedną z nich jest ryczałtowa składka zdrowotna dla przychodów do 250 tys. zł rocznie.

Uwaga! Propozycja dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dla kogo ryczałtowa składka zdrowotna?

Nietrudno się domyślić, że liniowa składka zdrowotna będzie rozwiązaniem nieakceptowalnym dla przedsiębiorców, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Choć głównym pomysłem rządzących jest wprowadzenie liniowej składki zdrowotnej naliczanej od dochodu, której nie będzie można jednocześnie odliczyć od podatku, to pojawiają się też inne koncepcje.

Jednym z pomysłów jest ryczałtowa składka zdrowotna dla przychodów do 250 tys. zł rocznie. Przedsiębiorcy, którzy opodatkowani są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, którzy w ciągu roku osiągnęli przychody niższe niż 250 tys. zł, mogliby płacić składkę w wysokości 9 proc. od przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 500 zł miesięcznie.

Problem jednak z tymi, którzy osiągną przychody powyżej 250 tys. zł. Według Dziennika Gazety Prawnej, rząd ma dwie propozycje. Według pierwszej z nich po przekroczeniu limitu składka byłaby naliczana proporcjonalnie do przychodu i liczona od nadwyżki powyżej 250 tys. zł. Druga zakłada wprowadzenie wielokrotności składki ryczałtowej dla osób, których przychód byłby wyższy niż 250 tys. zł.

Jeszcze wcześniej rząd myślał o składce zdrowotnej w wysokości 25% stawki podatkowej dla ryczałtowców. Przy czym planowano obniżenie stawki ryczałtu dla czterech grup zawodowych.

Co z pozostałymi  przedsiębiorcami i ich składką – nie wiadomo. Z pewnością pojawi się jeszcze kilka innych opcji.