Przelew, który wpływa na konto firmy po godzinach pracy lub w dzień wolny powodował niemało kłopotów. Zdania co do daty wystawienia paragonu były podzielone. Ministerstwo Finansów wydało jednak stosowne objaśnienia.  

W dobie sprzedaży online otrzymanie zapłaty po godzinach pracy firmy jest normą. Dlatego konieczne było doprecyzowanie stanowiska ustawodawcy.

Kiedy zaewidencjonować wpłatę na kasie?

Zdarza się, że uznanie rachunku następuje w godzinach, gdy przedsiębiorca już skończył pracę lub w dniu wolnym od pracy. Zatem o wpłacie prowadzący firmę dowiaduje się dnia następnego. Jednak paragon należy wydać najpóźniej z chwilą przyjęcia od kupującego pieniędzy, bez względu na formę płatności. I tu powstawał problem.

W objaśnieniach Ministerstwo Finansów stwierdziło, że jeśli podatnik o dokonanych wpłatach na rachunek bankowy dowiedział się dopiero z chwilą otrzymania informacji z banku, to ewidencjonuje na kasie rejestrującej zapłaty dokonane w dniu poprzednim niezwłocznie dnia następnego (czyli w dniu w którym zerknął do komputera na rachunek).

W sytuacji, gdy pracę kończymy np. o 17, to na zakończenie (np. po zamknięciu sklepu) drukujemy za ten dzień raport fiskalny. Gdy następnego dnia z wyciągu dowiadujemy się, że wpłata przyszła np. o 20. dnia poprzedniego to wpłatę na kasie rejestrujemy tego dnia, kiedy dowiedzieliśmy się o niej.

Analogicznie rzecz się ma z weekendami. Jeśli w piątek po zakończeniu pracy wydrukowaliśmy raport fiskalny, a o wpłacie dowiedzieliśmy się w poniedziałek rano, to transakcje rejestrujemy z datą poniedziałkową.

Data graniczna

Problem powstaje jednak, gdy dniem następnym jest nowy miesiąc. Wówczas rejestracja wpłaty z datą powzięcia wiadomości o wpływie środków na rachunek nie pokrywałyby się z miesiącem powstania obowiązku podatkowego.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że w takiej sytuacji podatnik powinien dokonać prawidłowego rozliczenia sprzedaży z tej wpłaty za miesiąc, w którym ta płatność miała miejsce. Jednocześnie przedsiębiorca pomniejsza o te wartości dane wynikające z raportu okresowego za miesiąc, w którym pozyskał informację o dokonanej wpłacie.