Przedsiębiorcy powinni szykować się na obowiązkowe przesyłanie ksiąg rachunkowych, a w niektórych przypadkach również ewidencji środków trwałych. Polski Ład wprowadzi wiele dodatkowych obowiązków sprawozdawczych.

Od 2023 roku przedsiębiorcy będą mieli obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatkowych w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.

Przesyłanie ksiąg do urzędu skarbowego

Po co taki przepis, skoro większość firm i tak już prowadzi je w tej formie? Otóż, w 2023 roku wchodzi obowiązek przesyłania ksiąg rachunkowych do urzędu skarbowego. Ma on dotyczyć zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i osób prawnych.

Osoby fizyczne mają przesyłać księgi rachunkowe co miesiąc lub kwartał, a także po zakończeniu roku podatkowego. Osoby prawne mają lepiej. Ustawodawca pozwala im na przesyłanie ksiąg raz w roku. Księgi trzeba będzie przekazywać elektronicznie, w formacie JPK_KR lub JPK_PKPIR (w przypadku, gdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzi PKPIR zamiast ksiąg rachunkowych).

Podatnicy PIT będą musieli przesłać także ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Do urzędu skarbowego dokumenty wyślą także ryczałtowcy. Sprawiedliwości nie będzie, ponieważ “citowcy” nie będą musieli tego robić. Ponadto osoby prawne będą przesyłały JPK_KR tylko po zakończeniu roku podatkowego.

Nowe możliwości kontroli

Dzięki nowym przepisom, fiskus od razu będzie mógł sprawdzić majątek firmy i zweryfikować, czy aby nie służy on do sztucznego zawyżania kosztów.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że uzyskane w ten sposób informacje umożliwią administracji skarbowej weryfikację prawidłowości rozliczeń i wcześniejsze wykrywanie nadużyć w formie zdalnej, bez konieczności przeprowadzania czynności u podatnika.

Dla urzędów skarbowych to kolejne źródło informacji pozwalających na trafne i  sprawniejsze typowanie podmiotów do kontroli podatkowej. Możliwe też będzie wychwycenie nietypowych transakcji lub operacji o znacznej wartości.

Z drugiej strony trzeba zauważyć, że Minister Finansów będzie mógł – za pomocą rozporządzenia – określić dodatkowe dane, które podatnicy powinni wykazywać w ramach JPK_KR. Tym sposobem fiskus zyska uprawnienia do żądania od podatników niemal każdej informacji.