W ramach uszczelnienia systemu skarbowego rząd wprowadza szereg zmian. Jedną z nich jest ustanowienie ograniczeń w sposobie rozliczania kosztów firmowych.

O co konkretnie chodzi? Ministerstwo Finansów chce, aby za zakupy powyżej 8 tys. zł przedsiębiorcy nie mogli zapłacić gotówką.

Obecnie limit płatności bezgotówkowych wynosi 15 tys. zł. W ocenie rządu, transparentność systemu wymaga, by dokonywanie zakupów przez przedsiębiorców następowało w formie bezgotówkowej, oczywiście, o ile chcą taki wydatek wliczyć w koszty. Ma to przede wszystkim pozwolić na zwiększenie kontroli nad transakcjami i ograniczyć szarą strefę. Zmiana w kwocie płatności gotówkowych ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Trzeba także pamiętać o już istniejących ograniczeniach systemu płatności. W sytuacji, gdy faktura ma adnotację MPP – koniecznie należy opłacić ją za pomocą systemu split payment. Ponadto przelew musi być dokonany na rachunek znajdujący się w wykazie podatników VAT (czyli będący na tzw. białej liście podatników VAT). W przeciwnym razie przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodu (chyba, że złoży zawiadomienie do urzędu skarbowego).