Przedsiębiorcy mają mnóstwo obowiązków względem ZUS. Do 28 lutego wielu z nich powinno złożyć ZUS IMIR. Kogo dotyczy ten obowiązek?

Obowiązek złożenia formularza ZUS IMIR zasadniczo dotyczy przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki. Co to za druk i kiedy należy go złożyć?

Czym jest ZUS IMIR?

IMIR to (w wersji miesięcznej lub rocznej) deklaracja zawierająca informacje przeznaczone dla ubezpieczonego w zakresie opłacanych za niego składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dobra wiadomość jest taka, że płatnicy (tu pracodawcy) mogą wybrać, czy będą przekazywać swoim pracownikom i zleceniobiorcom taką informację co miesiąc, czy co roku.

W przypadku tej drugiej opcji, do końca lutego każdego roku należy złożyć informację do ZUS na formularzu IMIR (od 2019 r. zastąpił on popularny druk ZUS RMUA). Można to zrobić w formie papierowej, albo elektronicznej –gdy pracownik wyrazi na to zgodę. Dane w druku powinny być przedstawione z podziałem na poszczególne miesiące i zgodnie z wcześniej przekazanymi danymi.

Informację jak wypełnić dokument znajdziesz tutaj.

Kto nie musi przekazywać rocznej informacji ZUS IMIR?

Formularza ZUS IMIR nie muszą przekazywać pracodawcy, którzy na bieżąco – co miesiąc – przekazują swoim ubezpieczonym dane zawarte w raportach. Jednak nawet w takiej sytuacji pracownik może poprosić o informację roczną. I wtedy pracodawca musi taką udostępnić.

Nie trzeba także przekazywać informacji rocznej, jeśli z wynagrodzenia ubezpieczonego w ciągu roku pobierana była wyłącznie składka zdrowotna.