Warto stawiać na cyfryzację urzędów. To znaczne ułatwienie nie tylko dla podatników, ale dla pracowników tych instytucji. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że rząd przyjął projekt ustawy, dzięki któremu nastąpi automatyzacja załatwiania spraw w skarbówce.

Wygląda na to, że to dopiero początek większych zmian w usprawnianiu pracy urzędów i przystosowaniu ich do obecnej rzeczywistości.

Cyfryzacja skarbówki

Ustawa przewiduje zastąpienie dotychczas wykorzystywanego Portalu Podatkowego przez system e-Urząd Skarbowy. To zapewni sprawną komunikację elektroniczną pomiędzy podatnikiem a Krajową Administracją Skarbową. System e-US to portal informacyjno-transakcyjny. Korzystać z niego będą nie tylko podatnicy czy płatnicy, ale również pełnomocnicy komornicy sądowi, czy notariusze.

W systemie będzie można np. złożyć wniosek o zaświadczenie. Decydując się na uzyskanie dokumentu tą drogą nie uiścimy opłaty skarbowej. Widać, że administracja zamierza promować załatwianie spraw online, co jest oczywiście bardzo słusznym pomysłem. Trzeba jednak pamiętać, że są osoby, które mają trudności z korzystaniem z komputera i nie zawsze mają do kogo zwrócić się po pomoc. Może warto by było uwzględnić i takie sytuacje.

Dzięki portalowi e-Urząd podatnicy (przynajmniej na początek) załatwią sprawy dotyczące podatków VAT, PIT i CIT. Projekt ustawy przewiduje również stworzenie systemu „e-Koncesje”. Ma on usprawnić proces wydawania koncesji i zezwoleń, a także ograniczyć ilość dokumentacji papierowej jaką trzeba dostarczyć do urzędu, ale i w nim przechować, co często nastręcza problemy.

Krok w dobrym kierunku

Oczywiście cyfryzacja to dobry pomysł. Nie tylko ułatwia życie podatnikom, ale i urzędnikom. To nie tylko mniej papierów, ale także mniejsze koszty obsługi. Również obsługi podatników mieszkających za granicą, którym trzeba zwrócić np. nadpłatę podatku lub po prostu wysłać do nich pismo – często niejedno. Przesyłki do Stanów Zjednoczonych, Australii czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich kosztują naprawdę sporo, a z roku na rok zdarzają się częściej.

System elektroniczny ograniczy te niepotrzebne w dzisiejszej dobie koszty, choć pewnie pozostawi furtkę na tradycyjną korespondencję. Miejmy nadzieję, że i inne urzędy, sądy czy instytucje administracji pójdą za przykładem urzędów skarbowych. To zaoszczędzi czas i pieniądze wszystkim.