Grudzień to ostatni dzwonek na poczynienie kroków, by obniżyć podatek dochodowy na koniec roku. Na szczęście sposobów na oszczędności jest co najmniej kilka. Sprawdź, co możesz zrobić, by – zupełnie legalnie – zapłacić fiskusowi mniej.

Po pierwsze, przyjrzyj się przychodom od początku roku.

Jak to zrobić? Od ich sumy odejmujesz wszystkie zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Kwotę którą uzyskasz pomniejszasz o koszty uzyskania przychodu. Ta kwota będzie podstawą opodatkowania, czyli od niej liczysz podatek wg stawki 17%, 19% (liniowy) lub 32%. Pamiętaj, że 32% liczy się od nadwyżki powyżej 85.528 zł. Uzyskana z takiego obliczenia suma to właśnie kwota podatku.

Teraz musisz sprawdzić, jaką kwotę zaliczek zapłaciłeś za poszczególne miesiące. Jeśli po odjęciu sumy zaliczek wyjdzie Ci liczba dodatnia, oznacza to, że różnicę między podatkiem należnym a zapłaconymi zaliczkami będziesz musiał dopłacić. W takiej sytuacji warto się zastanowić, co zrobić, by tego uniknąć. Oto kilka propozycji.

Składki ZUS zapłać wcześniej

Wszystkie składki, które zapłaciliśmy na ubezpieczenie społeczne, zmniejszają podstawę opodatkowania. Dodatkowo składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszają kwotę podatku. Zatem z powodzeniem możesz nadpłacić ZUS za kilka miesięcy do przodu. W końcu jest to czynność, której i tak musiałbyś dokonać. W takim przypadku nie dość, że zmniejszysz podatek, to nie będziesz musiał płacić składek za rozliczone okresy w przyszłym roku.

Usługi i opłaty abonamentowe

Opłata za usługi telefoniczne, opłaty za internet, opłata za domeny, wszelakie opłaty licencyjne, których dokonasz przed terminem płatności, pozwolą niejednokrotnie uniknąć zapłaty podatku. Można też porozmawiać z biurem księgowym, firmą ochroniarską lub administratorem nieruchomości, czy pozwolą Ci uiścić okresowe opłaty wcześniej. Pamiętajmy tylko, że faktura musi być wystawiona jeszcze w roku bieżącym!

Zrób większe zakupy

Masz w planach zakup np. telefonu? Może warto dokonać go jeszcze w 2019 r.? Nowe składniki majątku firmowego to dobry sposób na obniżenie podatku do zapłaty pod koniec roku. Wyposażenie definiujemy jako rzeczowe składniki majątku, które są ściśle związane z prowadzoną działalnością, a nie zostały zaliczone do środków trwałych. Ewidencją wyposażenia obejmuje się wyposażenie, którego wartość początkowa przekracza 1.500 zł netto. Zatem jeśli wartość zakupionego sprzętu przekracza kwotę 1.500 zł netto, ale okres jego użytkowania będzie krótszy niż rok, to sprzęt ten należy ująć w ewidencji wyposażenia.

A może zdecydujesz się na środek trwały? Środkami trwałymi są te składniki majątku, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok oraz których wartość początkowa przekracza kwotę 10.000 zł netto. Za środek trwały może być również uznany majątek, którego wartość jest niższa niż 10.000 zł, będzie to wtedy środek trwały niskocenny, którego ze względu na ich niską wartość przepisy nie wymagają wprowadzania ich do ewidencji środków trwałych.

Jeśli zdecydujesz się na zakup środków trwałych to pamiętaj, aby podlegały one pod amortyzację jednorazową. Prawo dokonania jednorazowej amortyzacji przepisy przewidują dla każdego podatnika, u którego nakłady na środki trwałe w danym roku podatkowym wyniosły co najmniej 10.000 zł i nie przekroczyły 100.000 zł. Jeśli prowadzisz spółkę niebędącą osobą prawną, pamiętaj, że limit 100.000 zł odnosi się do wszystkich wspólników tej spółki.

Taka amortyzacja dotyczy wyłącznie fabrycznie nowych środków trwałych z grup 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Nie podlegają jej wartości niematerialne i prawne, nieruchomości (budynki i budowle) oraz środki transportu.

Bonusem jest fakt, że prawo pozwala na rozliczanie części wydatków na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych zanim wejdziesz w ich posiadanie. Zatem do kosztów podatkowych wrzucisz dokonane wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowych środków trwałych, które zostaną dostarczone w przyszłości, np. w lutym 2020.

Pomoc de minimis

Podatnicy rozpoczynający w roku podatkowym działalność gospodarczą oraz mali podatnicy mają prawo skorzystać albo z jednorazowej amortyzacji będącej pomocą de minimis w ramach limitu 50.000 euro, albo z amortyzacji jednorazowej. Sprawdź jednak, co się bardziej opłaca w Twojej sytuacji.

A może nowy pojazd?

Mimo wprowadzonych limitów, grudzień to dobry czas na zawarcie umowy leasingu operacyjnego. Gdy zdecydujesz się na leasing przed końcem roku, do kosztów podatkowych wprowadzisz całość opłat wstępnych, kosztów manipulacyjnych oraz ratę leasingową, np. za listopad i grudzień.

Dobry czas na remont biura

Zwykle remonty robimy wiosną i latem, warto jednak zdecydować się na przeprowadzenie koniecznych prac w ostatnich miesiącach roku! Inwestycja, która będzie jedynie remontem, może być w całości kosztem w grudniu. Uważaj jednak, by jej wartość nie przekroczyła 10.000 zł. W takim przypadku będziesz musiał ją amortyzować.

Dokształć siebie lub pracowników

Wiedza kosztuje, ale ta związana z przedmiotem Twojej działalności gospodarczej jest też Twoim kosztem. Kursy, również online, książki, szkolenia, a nawet opłaty za egzaminy zawodowe obniżą podatek do zapłaty. Niektóre firmy szkoleniowe umożliwiają na koniec roku zakup voucherów na szkolenia, które można wliczyć w koszty w starym roku, ale z samych szkoleń skorzystać w roku następnym. Propozycja warta rozważenia.

Spotkanie świąteczne z pracownikami

Jeśli zatrudniasz pracowników, to możliwe, że w grudniu zorganizujesz spotkanie mikołajkowe lub świąteczne. A jeśli dotychczas tego nie planowałeś, to dobra okazja, by o tym pomyśleć. Wydatki poniesione na taką imprezę będą dla Ciebie kosztem uzyskania przychodów. A jeśli częstujesz klientów kawą, herbatą lub ciastkami, to zapasy na cały rok również zrób w grudniu. Takie wydatki obniżają podatek w starym roku. Tylko sprawdź terminy przydatności do spożycia ;).

Rodzina, rodzina…

Jeśli żadna z powyższych opcji nie jest dla Ciebie, to rozważ zawarcie umowy o dzieło lub zlecenia z członkami własnej rodziny. Może plastycznie uzdolniony siostrzeniec popracuje nad Twoim logo lub stroną internetową? A ciocia-czyścioszka w ramach wolnego czasu wreszcie uporządkuje latami nie sprzątany magazynek? Niestety, do kosztów nie możesz zaliczyć wartości pracy własnej, pracy małżonka i małoletnich dzieci (chociaż już dorosłych – można).

Pamiętaj o kwocie wolnej od podatku

W 2019 r. obowiązuje kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek, która pozwoli obniżyć należności względem fiskusa nawet o 1.420 zł. Jednak przy zarobkach netto 127.000 zł i wyższych kwota zmniejszająca podatek wyniesie 0 zł, a pomiędzy 85.528 zł a 127.000 zł kwota ta będzie malała.

Na co uważać?

Pamiętaj o remanencie. Na koniec roku zawsze musisz sporządzić spis z natury. Nawet jeśli prowadzisz działalność usługową i nie posiadasz żadnych towarów i materiałów, a jedyną liczbą jaką wpiszesz będzie 0.  Jeśli z kolei posiadasz towary i zapasy magazynowe, to może się okazać, ze musisz podatek zapłacić. Ma to miejsce w sytuacji, gdy wartość spisu z natury na koniec roku jest wyższa niż jego wartość na początku roku (czyli wtedy, gdy w magazynie masz więcej towaru). Może więc zdecydujesz się na wyprzedaż towaru w promocyjnych cenach?

A jakie ulgi przewiduje prawo „dla wszystkich”?

Poniższe możliwości nie dotyczą (z pewnymi wyjątkami) firm, a osób indywidualnych. Trzeba jednak pamiętać, że podane ulgi tak samo obniżają podatek, który ewentualnie będzie trzeba zapłacić.

  • Darowizny

To jeden ze sposobów na zmniejszenie podatku. Pamiętaj jednak, że tylko określone typy darowizn mogą zmniejszyć zobowiązanie podatkowe. Są to darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego, darowizny honorowych dawców krwi, na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych, a także na cele kultu religijnego. Suma odliczeń nie może przekroczyć 6% uzyskanego dochodu w danym roku. W całości można odliczyć jedynie darowiznę na rzecz kościelnych osób prawnych oraz na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła.

  • Emerytura

Pomyśl o odłożeniu środków na rachunek IKZE jeszcze w 2019 r. Jeśli dokonasz wpłat nie większych niż 5.718 zł do końca 2019 roku, dodatkowo obniżą dochód i pozwolą zapłacić niższy podatek. Przy maksymalnej kwocie i 32% PIT możesz zaoszczędzić nawet 1.706,11 zł!

  • Ulga rehabilitacyjna

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, pomyśl o kupnie leków, które na stałe przyjmujesz. Odliczenie przysługuje Ci w kwocie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu na leki a kwotą 100 zł. Oznacza to, że jeśli w lutym na leki podatnik wydał 180 zł, to za ten miesiąc będzie mógł odliczyć kwotę 80 zł. W przypadku, gdy miesięczne wydatki na leki nie przekroczą 100 zł – nie dokonamy odliczenia za ten miesiąc.  Analogicznie jak w przypadku ciastek, sprawdź termin ważności medykamentów.

  • Jedź do sanatorium

To znów propozycja dla osób z niepełnosprawnością, względnie ich opiekunów. Mogą oni odliczyć od dochodu wydatki za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. To co? Święta w uzdrowisku?

  • Przestań marznąć – ulga termomodernizacyjna

Mimo ciepłej jesieni, zima może być chłodna. Zatem poważnie zastanów się nad ociepleniem domu, wymianą pieca czy instalacji C.O. Jeśli usługę wykonuje podatnik VAT, faktury do łącznej wartości 53.000 zł możesz odliczyć od dochodu. A jeśli poniesiesz wydatki wyższe niż Twój dochód, ulga przechodzi na kolejne lata i skorzystasz z niej przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek na termomodernizację.

  • Ulga na dzieci

Odliczenie dokonywane jest od podatku, co jest znacznie korzystniejszym rozwiązaniem. Ale uwaga: ulga podatkowa na pierwsze dziecko limitowana jest wartością przychodu rodzica: 112.000 zł łącznie lub w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko, albo 56.000 zł – w przypadku rodziców niepozostających w związku małżeńskim.

A może złożysz wcześniej rozliczenie za rok 2019?

Jeżeli złożysz swój PIT do 20.01.2020 r. (jednak raczej nie przed 31.12.2019 r.) to możesz „zaoszczędzić” na zaliczce za grudzień 2019 r. Tzn. oczywiście w sumie ją ujmiesz i rozliczysz, ale jeżeli np. z końcowego rozliczenia nie wychodzi Ci podatek do zapłaty, tylko do zwrotu, to w styczniu nie poniesiesz wydatku na opłatę zaliczki. Może warto?


Przygotowując ten tekst autorka dołożyła wszelkich starań, by był on zgodny ze stanem prawnym obowiązującym w momencie publikacji artykułu. Pamiętaj jednak, że tekst nie stanowi porady prawnej – wiążące informacje uzyskasz u doradcy podatkowego lub we właściwym urzędzie.


 

Spodobał Ci się ten wpis?
Postaw mi kawę na buycoffee.to