Osoby opłacające podatek liniowy mogą od 1 lipca 2022 r. rozliczyć składkę zdrowotną zapłaconą za siebie oraz za osoby współpracując na dwa sposoby. Podpowiadamy, jak to zrobić!

Składka zdrowotna w podatku liniowym wynosi 4,9% dochodu. Przedsiębiorcy mogą – po pierwsze – obniżyć podstawę opodatkowania o zapłaconą składkę zdrowotną. Po drugie – istnieje możliwość pomniejszenia podstawy samej składki zdrowotnej o zapłaconą składkę zdrowotną.

Zasady ogólne

Polski Ład zmienił dotychczas obowiązujące zasady rozliczania składki zdrowotnej u podatników rozliczających się podatkiem liniowym. Od 01.01.2022 r. opłacają oni składkę zdrowotną na podstawie dochodu z poprzedniego miesiąca. Dochód z działalności gospodarczej to różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów. Dochód ten jest pomniejszany o składki społeczne, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Należy jednak pamiętać, że podstawa składki nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia zatem minimalna wysokość składki wynosi 270,90 zł. Przedsiębiorca musi ją opłacać również w przypadku, gdy ponosi stratę z działalności gospodarczej.

Trzeba tu zauważyć, że podana stawka nie będzie obowiązywała stale. Jeżeli przedsiębiorca ponosi stratę lub nie uzyskał jeszcze minimalnej kwoty dochodu tj. 5.524,50 zł, to cały czas wynosić ona będzie 270,90 zł. Po przekroczeniu 5.524,50 zł dochodu znajdzie już zastosowanie składka zdrowotna na poziomie 4,9%.

Składka po 1 lipca 2022r.

Po lipcowych zmianach liniowcy mogą obniżyć dochód do opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne. Tu uwaga: dochód obniżymy o maksymalnie 8.700 zł. Tym sposobem można zapłacić do 1.653 zł mniej podatku w skali roku.

Jak to zrobić? Na jeden z dwóch sposobów:

  • poprzez odliczanie składki zdrowotnej od dochodu
  • poprzez zaliczanie składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodów.

Ministerstwo Finansów w podręczniku “Niskie Podatki” informuje, że przedsiębiorca może:

  1. limit w całości rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów, albo
  2. limit w całości odliczyć od dochodu, albo
  3. w części limit rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów, a w części odliczyć od dochodu.

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych podstawę składki zdrowotnej stanowi przychód pomniejszony o koszty i składki na ubezpieczenie społeczne, o ile nie zostały zaliczone do kosztów.

A więc jeśli składkę zdrowotną zaliczymy do kosztów uzyskania przychodu, to obniży ona podstawę składki zdrowotnej. Nie stanie się tak, gdy odliczymy ją od dochodu. Jeśli składka zdrowotna zostanie zaliczona do kosztów uzyskania przychodu, to pozwoli to nam zaoszczędzić nawet 426,30 złotych. Dodatkowo można  zmniejszyć podatek do 1653 zł. W ten sposób w ciągu roku zaoszczędzić można nawet do 2079,30 zł. Zatem bardziej korzystnym rozwiązaniem będzie zaliczenie składki zdrowotnej do kosztów.