Chcesz spróbować swoich sił w biznesie, ale nie wiesz, czy Twój pomysł okaże się sukcesem? Teraz masz gotowe rozwiązanie, czyli działalność nierejestrowaną. Dzięki niej możesz zasmakować bycia przedsiębiorcą bez skomplikowanych formalności. Sprawdź, na czym polega działalność nierejestrowa i jakie warunki musisz spełnić, aby ją prowadzić.

Własna firma to zawsze pewnego rodzaju niewiadoma. Nigdy nie masz 100% pewności, że wszystko będzie przebiegało tak, jak sobie pierwotnie założyłeś. Czasami już jeden element sprawia, że cała misternie budowana konstrukcja sypie się jak domek z kart.

Działalność nierejestrowana – na czym polega?

Jeśli chcesz najpierw przetestować swój pomysł, a dopiero później zacząć biznes, to zdecyduj się na działalność nieewidencjonowaną. Taka forma prowadzenia przedsiębiorstwa zwalnia Cię z konieczności jej urzędowego rejestrowania. Jednak tu pojawia się „ale” i jest ich kilka.

Po pierwsze, w którymkolwiek miesiącu funkcjonowania nie możesz przekroczyć określonego pułapu przychodów i chodzi tu o przychody należne, a nie te rzeczywiste, które uzyskałeś. Twój miesięczny przychód z działalności nie może być wyższy niż 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli w tej chwili 1.125 zł brutto.

Po drugie, możesz zarządzać takim biznesem, jeśli w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie miałeś zarejestrowanej żadnej działalności gospodarczej. Tu jednak pojawia się furtka dla osób, które zamknęły swoje firmy na 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie przepisów sankcjonujących działalność nierejestrowaną.

Po trzecie, taką działalność musisz prowadzić samodzielnie. Nie może być ona wykonywana w ramach spółki cywilnej.

Po czwarte, działalność nie może wymagać uzyskania zezwolenia, licencji, koncesji.

Po piąte, musisz rozliczać się z podatków (rocznie), powinieneś mieć uproszczoną księgowość oraz wystawiać rachunki i respektować prawa konsumenckie.

Działalność nieewidencjonowana a podatki i składki ZUS

Przychody z tytułu posiadania działalności nierejestrowanej są tak zwanymi przychodami z innych źródeł i muszą być rozliczone w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36). Plusem jest to, że w trakcie roku nie odprowadzasz zaliczek na podatek dochodowy.

Osiągnięte przychody będziesz rozliczał na zasadach ogólnych (18% lub 32% stawką podatku). Nie będą miały tu zastosowania przepisy o rozliczeniu ryczałtem lub liniowo.

Co więcej, każdemu klientowi musisz wystawić rachunek, który powinien zawierać numer, datę wystawienia, dane osobowe Twoje i Twojego klienta, a także nazwę usługi i kwotę.

Może się zdarzyć i tak, że będziesz musiał zarejestrować się jako czynny płatnik podatku VAT, mimo że nie prowadzisz działalności gospodarczej.

Taka sytuacja wystąpi, jeśli będziesz sprzedawał:

  • metale szlachetne lub wyroby z metalami szlachetnymi,
  • tereny pod budowę,
  • budynki, budowle lub ich części,
  • wyroby objęte akcyzą,
  • nowe środki transportu.

VAT-owcem będziesz również w przypadku świadczenia usług doradczych, jubilerskich lub prawnych.

Jeśli nie wpisujesz się w powyższy katalog, nie musisz rejestrować się jako płatnik podatku VAT.

Prowadząc działalność nieewidencjonowaną nie musisz mieć także kasy fiskalnej, chyba że zamierzasz świadczyć usługi lub sprzedawać produkty, które muszą być ewidencjonowane w ten sposób (np. usługi fryzjerskie i kosmetyczne, prawne, wymiana opon).

Co do zasady, jesteś zwolniony z obowiązku opłacania składek ZUS i wypełniania deklaracji. Natomiast obowiązek taki może powstać po stronie Twojego kontrahenta. Jeśli współpracujesz z kimś na podstawie umowy zlecenia, będzie musiał opłacić za Ciebie składki.

Co dalej?

Działalność nierejestrowaną możesz prowadzić, jeśli nie przekroczysz wskazanego progu przychodów. Jeżeli w którymś miesiącu zarobisz więcej, masz 7 dni na formalne zarejestrowanie firmy, co wiąże się z koniecznością opłacania składek ZUS, zaliczek na podatek i wszystkimi innymi obowiązkami przedsiębiorców.

Jeśli chcesz spróbować swoich sił w biznesie, nie musisz ryzykować. Wystarczy zdecydować się na działalność nieewidencjonowaną, dzięki której będziesz mógł sprawdzić na żywym organizmie, czy warto inwestować  w Twój pomysł.

Taka firma na próbę jest korzystna z kilku względów: nie płacisz zaliczek na podatek, masz uproszczoną księgowość, nie opłacasz składek na ZUS. Licz się jednak z kilkoma dolegliwościami w postaci m.in. rocznych rozliczeń podatkowych, a także ze stosunkowo niskim limitem przychodów, którego nie możesz przekroczyć.

 

Spodobał Ci się ten wpis?
Postaw mi kawę na buycoffee.to