PIT za 2021 rok powinniśmy złożyć do 02.05.2022r. Co jednak, jeśli tego nie zrobiliśmy?

Teoretycznie za niezłożenie w terminie zeznania podatkowego przewidziana jest kara. Jest jednak szansa na jej uniknięcie.

Odpowiedzialność karno-skarbowa zapominalskich

Przedsiębiorca powinien pamiętać o wielu terminach. Czasem po prostu zdarzy się, że zapomni o jednym z ważniejszych – złożeniu rozliczenia podatkowego za rok poprzedni. Oczywiście, dobrze jest nie odkładać sprawy na ostatnią chwilę. Jeśli się jednak już taka „zapominajka” zdarzy, nie ma co wpadać w rozpacz.

Niezłożenie zeznania podatkowego w terminie, zgodnie z art. 56 § 4 kodeksu karnego skarbowego, stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Jeżeli podatnik uchyli się od obowiązku rozliczenia z urzędem skarbowym, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, a nawet karze pozbawienia wolności lub obu łącznie. W 2022 r. minimalna kara grzywny wynosi 100,33 zł a maksymalna nawet 40.132 zł.

Czy da się uniknąć kary?

Jeżeli nieterminowe składanie deklaracji nie zdarza się nagminnie, jest szansa na uniknięcie kary. Trzeba wtedy jednak jak najszybciej przygotować zeznanie i wysłać je do urzędu. Jeżeli ze złożonej deklaracji wynika jakiś podatek, należy oczywiście wpłacić szybko należność do kasy organu.

To nie wszystko. Do deklaracji dołączamy wyjaśnienie (musi być złożone razem z deklaracją). Korzystamy wtedy z instytucji zwanej czynnym żalem. Zgodnie z art. 16 §1 ustawy nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Pismo powinno wyraźnie wskazywać, że chcemy z czynnego żalu skorzystać i zawierać powód niezłożenia deklaracji w terminie. Może byliśmy wówczas w podróży służbowej, za granicą, leżeliśmy w szpitalu? Jeśli zdarzyło nam się zapomnieć o PIT po raz pierwszy również należy ująć to w piśmie, podkreślając, że do tej pory terminowo wywiązywaliśmy się ze zobowiązań.

Tu trzeba wskazać, że „czynny żal” będzie nieskuteczny, jeśli organ podatkowy zdążył podjąć czynności służbowe w sprawie naszego wykroczenia podatkowego. Dlatego im szybciej złożymy zeznanie podatkowe, tym lepiej. Nie warto czekać.