Nowy Ład doprowadził do tego, że wielu przedsiębiorców zastanawia się nad zmianą formy opodatkowania, szczególnie jeśli byli „liniowcami”. Być może jednak warto rozważyć przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę?

Najczęściej braną pod uwagę opcją zmniejszenia obciążeń podatkowych jest przejście z podatku liniowego na skalę podatkową lub wybór opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jednak swoje plusy ma również  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

CIT zamiast PIT

Wspólnik spółki posiadającej osobowość prawną (czyli z o.o. lub akcyjnej) nie odpowiada za zobowiązania spółki. Ponadto, spółka która jest małym podatnikiem CIT może być opodatkowana 9% podatkiem dochodowym.

Kto jest małym podatnikiem? Ustawa wskazuje, że w sytuacji, gdy przychody podatnika ze sprzedaży brutto, czyli z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług za rok 2020, nie przekroczyły/nie przekroczą kwoty 9.031.000 zł (tj. 2.000.000 EUR w przeliczeniu wg kursu z dnia 1 października 2020 r. czyli 4,5153 zł/euro), to podatnik będzie uznany za małego podatnika (dla celów podatku dochodowego).

Trzeba jednak pamiętać, że gdy dojdzie do wypłaty dywidendy, dochodzi do ponownego opodatkowania według stawki 19%. Zatem podatek dochodowy od osób prawych oraz podatek od dywidend jest tylko trochę wyższym opodatkowaniem niż opodatkowanie działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

Dlaczego? W ramach Polskiego Ładu składka zdrowotna dla liniowców wyniesie 4,9% od dochodu i nie będzie można jej odliczyć. To spowoduje wzrost obciążeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Faktyczne obciążenie zwiększy się więc dla przedsiębiorców rozliczających podatkiem liniowym aż do 23,9%.

W przypadku prowadzenia spółki z o.o. nie ma obowiązku zatrudniania się w niej. W związku z tym nie ma też obowiązku opłacania składek ZUS. Warto wspomnieć, że jeśli zatrudnimy siebie we własnej spółce, wówczas będziemy musieli zapłacić podatek PIT od wynagrodzenia.

Model estoński

Od nowego roku będzie można również rozważyć opodatkowanie według modelu estońskiego (dotyczy to spółek z o.o., akcyjnych i komandytowych, których właścicielami są wyłącznie osoby fizyczne. Ponadto muszą zatrudniać przynajmniej trzech pracowników). Spółka, która przyjmie model estoński, nie płaci podatku do momentu wypłaty zysku.

Efektywne opodatkowanie takiej spółki (suma podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od dywidend) wynosi – w zależności od wielkości spółki – 20%, 25% lub 30%. Zatem taka forma opodatkowania w niektórych sytuacjach może okazać się korzystniejsza niż jednoosobowa działalność gospodarcza.

Z pewnością warto rozważyć różne opcje i policzyć, która z nich opłaci się najbardziej w konkretnej sytuacji.