Jeśli rozpoczynasz swoją przygodę z biznesem, z pewnością zastanawiasz się, skąd weźmiesz pieniądze na firmę. Być może szukasz źródeł finansowania działalności gospodarczej i nie wiesz, czy lepsza będzie pożyczka czy dotacja. Sprawdź, w jaki sposób dokapitalizować start swojego biznesu.

Metod finansowania jest sporo. Możesz skorzystać z kredytu, leasingu, pożyczki od znajomych lub prywatnego inwestora, jak również z dotacji i subwencji rządowych na uruchomienie firmy. Dziś przyjrzymy się dwóm ostatnim instrumentom.

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dofinansowania na założenie firmy przyznawane są przez powiatowe urzędy pracy (PUP). Ich maksymalny pułap finansowania sięga 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, przy czym trzeba mieć na uwadze, że górna granica może być zmniejszona (np. do kwoty 20 tysięcy złotych).

Ubiegając się o finansowanie z “pośredniaka”, trzeba spełnić określone warunki m.in. być osobą bezrobotną, niekaraną przeciwko obrotowi gospodarczemu, z określonym I lub II profilem pomocy, bez aktywnego wpisu do CEIDG. Dodatkowo często wymagane jest posiadanie wkładu własnego, a także lokalu, gdzie działalność będzie zarejestrowana i prowadzona. Należy pamiętać, że w przypadku środków unijnych mogą pojawić się dodatkowe wymagania np. wiekowe lub dotyczące poziomu wykształcenia.

Uzyskanie dotacji na firmę wymaga złożenia kompletnego i prawidłowo uzupełnionego wniosku. Wniosek, który złożysz podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. Niestety, od negatywnej decyzji nie przysługuje odwołanie. Jeśli dokumentacja zostaje skierowana do dofinansowania, następuje podpisanie umowy, wniesienie zabezpieczenia (np. poręczenie lub akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji), przelanie środków na wskazane wcześniej konto, założenie firmy i wydatkowanie dotacji.

Bezwzględnie trzeba pamiętać o tym, że środki muszą być wykorzystywane zgodnie ze specyfikacją zawartą we wniosku oraz w umowie o dofinansowanie. Kolejny krok to rozliczenie oraz późniejsza kontrola ze strony urzędu pracy.

Zalety:

 • stosunkowo niewielka konkurencja ze strony osób ubiegających się o dofinansowanie,
 • proste zasady,
 • bezzwrotność.

Wady:

 • niewystarczająca kwota, by całkowicie sfinansować biznes,
 • konieczność wniesienia wkładu własnego i zabezpieczenia,
 • finansowanie skierowane do odbiorców spełniających określone warunki.

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

To rządowy projekt wspierający przedsiębiorczość. Beneficjentów przekonuje do siebie bardzo atrakcyjnymi warunkami finansowania. Maksymalna kwota, o jaką można się ubiegać w ramach pożyczki wynosi 20-krotność średniego wynagrodzenia. Ponadto niskie oprocentowanie (0,44% w skali roku), a także długi okres spłaty (nawet 7 lat) i karencja (do 12 miesięcy), to kolejne atuty tego rozwiązania.

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” jest ciekawą alternatywą w stosunku do dotacji z urzędu pracy. Projekt dedykowany jest osobom bezrobotnym, a także studentom ostatniego roku lub absolwentom do 4 lat od ukończenia uczelni.

Uzyskanie pożyczki wiąże się z koniecznością złożenia wniosku do pośrednika finansowego. Aplikacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, to należy założyć firmę, podpisać umowę i dopiero wówczas można korzystać z otrzymanych środków. Istotne jest to, że w ramach tego programu możesz działać jako spółka, co jest wykluczone w większości przypadków przy środkach z PUP.

Zalety:

 • wysoka kwota pożyczki,
 • korzystne warunki,
 • szerokie grono beneficjentów,
 • krótki czas uzyskania pieniędzy.

Wady:

 • otrzymane środki trzeba zwrócić,
 • wymagane zabezpieczenie pożyczki.

Co lepsze – dotacja czy pożyczka?

Zarówno dotacja, jak i pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej mają swoje wady i zalety, odmienne warunki finansowania oraz zasady, które należy wziąć pod uwagę. Dużo zależy od Twoich potrzeb inwestycyjnych i tego, czy wolisz działać samodzielnie, czy z kimś.

Dotacja jest dobrym rozwiązaniem dla mniejszych biznesów. Z kolei pożyczka daje możliwość współdziałania w ramach spółek. Myśląc o konkretnym rodzaju wsparcia, zweryfikuj, ile dokładnie potrzebujesz, co musisz zrobić, aby otrzymać pieniądze i która z opcji będzie szybsza, jeśli zależy Ci na czasie.

 

Spodobał Ci się ten wpis?
Postaw mi kawę na buycoffee.to