W których województwach warunki do prowadzenia biznesu są najlepsze, a gdzie perspektywy są najsłabsze? Ranking „Najlepsze województwa dla biznesu” jednoznacznie odpowiada na pytanie, gdzie w Polsce najlepiej prowadzić firmę.

Firma Promees, na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego przeprowadziła analizę, a następnie opracowała ranking województw, wskazując najlepsze i najgorsze lokalizacje do prowadzenia małej i średniej firmy w Polsce.

Dane użyte w tej analizie pochodzą z okresu trzech lat 2021-2023. Analiza obejmuje wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), wskaźnik rentowności firm, inwestycje w infrastrukturę oraz wsparcie instytucjonalne w tych latach.

Jakie są wyniki?

 

Ranking najlepszych województw dla biznesu

  1. Mazowieckie – stolica innowacji i przedsiębiorczości

Zdecydowanym liderem rankingu jest województwo mazowieckie. Wyróżnia się ono doskonałą infrastrukturą, dostępem do wykwalifikowanej siły roboczej oraz silnym wsparciem instytucjonalnym. W 2023 roku zanotowano 12% wzrost liczby MŚP.

Nie ulega wątpliwości, że to właśnie Warszawa przyciąga najwięcej inwestycji i oferuje najkorzystniejsze warunki biznesowe.

  1. Dolnośląskie – serce technologii i innowacji

Region ten charakteryzuje się wysokim poziomem innowacyjności oraz dostępem do licznych programów wsparcia przedsiębiorczości. Dolnośląskie ma także dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową i kolejową.

Wrocław jest centrum technologicznym i startupowym Polski, a jego siłę stanowią liczne inkubatory przedsiębiorczości.

– Wrocław rozwija się szybko, głównie dzięki dobrze skoordynowanym programom wsparcia i wysokiemu poziomowi edukacji – podkreślają autorzy rankingu.

  1. Śląskie – przemysłowy gigant z przyszłością

Silny sektor przemysłowy oraz łatwy dostęp do surowców i materiałów sprawiają, że województwo śląskie jest atrakcyjnym miejscem dla przedsiębiorców. Wskaźnik rentowności firm w 2023 roku wyniósł 8%.

Szczególne możliwości oferują Katowice oraz Gliwice, wyspecjalizowane w przemyśle ciężkim i technologicznym.

 

Ranking najgorszych województw dla biznesu:

  1. Świętokrzyskie – bezrobocie i niedoinwestowanie

Województwo świętokrzyskie zmaga się z wysokim bezrobociem i niskim poziomem inwestycji w infrastrukturę. W 2023 roku odnotowano spadek liczby nowych firm o 5%.

Kielce, mimo swojego potencjału, wciąż borykają się z niedoinwestowaniem w kluczowe obszary wsparcia dla przedsiębiorców. To czyni je najmniej atrakcyjnym województwem dla MSP w Polsce.

  1. Lubelskie – braki w infrastrukturze i dostępie do kapitału

Problemy z dostępem do kapitału oraz słaba infrastruktura drogowa i kolejowa sprawiają, że prowadzenie działalności gospodarczej w tym regionie jest trudniejsze niż w wielu innych regionach Polski. Wskaźnik rentowności firm wyniósł jedynie 3%.

Lublin, jako główne miasto regionu, potrzebuje większych inwestycji w infrastrukturę i innowacje.

  1. Podkarpackie – niedobór wykwalifikowanej siły roboczej i wsparcia instytucjonalnego

Podkarpackie cierpi z powodu niskiej dostępności wykwalifikowanej siły roboczej oraz niewystarczającego wsparcia instytucjonalnego. W 2023 roku odnotowano w tym województwie spadek liczby MŚP o 2%.

Rzeszów, mimo dynamicznego rozwoju w ostatnich latach, nadal boryka się z problemami strukturalnymi.

Województwa “najlepsze” i “najgorsze” – podsumowanie

Warszawa, Wrocław i Katowice prowadzą w rankingach dzięki dynamicznej infrastrukturze, wysokiej rentowności firm oraz silnemu wsparciu instytucjonalnemu.

Te miasta mogą być przykładem dla innych. Udowadniają jak inwestycje w infrastrukturę i wsparcie dla przedsiębiorców może przełożyć się na wzrost liczby MŚP oraz rentowność firm.

Z kolei miasta takie jak Kielce, Lublin i Rzeszów muszą skupić się na poprawie dostępu do kapitału, rozwoju infrastruktury oraz wsparcia instytucjonalnego.

Niskie wskaźniki wzrostu liczby MŚP oraz rentowności firm wskazują na potrzebę większych inwestycji i lepszej koordynacji programów wsparcia dla przedsiębiorców. Zróżnicowanie regionalne pod względem warunków biznesowych wymaga jednak indywidualnego podejścia do rozwoju każdego z miast. Nie istnieje gotowa recepta na poprawę warunków w każdym województwie.

Przedsiębiorcy powinni dokładnie analizować lokalne warunki przed podjęciem decyzji o lokalizacji swojej działalności. Wybór odpowiedniego miasta może znacząco wpłynąć na sukces firmy, dlatego ważne jest, aby brać pod uwagę nie tylko obecne warunki, ale także plany rozwoju regionu.

(opracowanie na podst. inf. pras.)