Ubiegasz się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Przygotowałeś już dokumentację i chcesz ją złożyć w urzędzie pracy? Sprawdź, czy nie popełniłeś błędu, który może spowodować odrzucenie wniosku. Pamiętaj, że nawet prosta pomyłka oznacza koniec marzeń o dotacji na założenie firmy.

Każda aplikacja przechodzi dwuetapową ocenę. Najpierw Twój biznesplan sprawdzany jest pod kątem formalnym. Na tym etapie zwraca się szczególną uwagę m.in. na podpisy, załączniki, uzupełnienie wszystkich pól.

Jeśli weryfikacja formalna przebiegnie pozytywnie, wówczas dokumentacja przekazywana jest do oceny merytorycznej, która w głównej mierze opiera się na zbadaniu zgodności wykształcenia i doświadczenia z planowaną działalnością, opisu całej koncepcji biznesowej, a także na sprawdzeniu realności założeń finansowych projektu.

Duży odsetek urzędów pracy publikuje karty ocen, dzięki którym możesz samodzielnie obliczyć, ile punktów możesz otrzymać i czy przekroczysz wymagane minimum.

Najczęstsze błędy we wnioskach o dofinansowanie z PUP

Spora liczba potknięć pojawia się już na etapie oceny formalnej. W większości przypadków jakakolwiek omyłka spowoduje odrzucenie całego materiału bez jego dalszego procedowania. Pocieszeniem może być fakt, że coraz liczniejsza grupa pośredniaków, po wykryciu błędów formalnych pozwala na ich poprawienie w wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji nadal będziesz mieć szansę na dotację.

Brak podpisów

Choć wydawać by się mogło, że trudno się nie podpisać, to w praktyce okazuje się, że jest to dość powszechna pomyłka. Każdorazowo we wzorze biznesplanu widnieją miejsca, pod którymi należy złożyć podpis. Zazwyczaj jest to m.in. oświadczenie, część finansowa, lista zakupów. W ferworze przygotowań i ograniczonego czasu na złożenie wniosku, zdarza się, że to umyka.

Puste pola we wniosku

Nie wolno zostawiać niewypełnionych pól w dokumentacji. Nawet tych, które pozornie Cię nie dotyczą. Każdy punkt musi być w jakiś sposób uzupełniony. Jeżeli coś Cię nie obowiązuje, możesz wpisać „brak”, „nie posiadam”, „niewymagane”. Staraj się unikać określenia „nie dotyczy”.

Błędnie wpisane PKD

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) określa numerem rodzaj każdej działalności gospodarczej. Po pierwsze, we wniosku o dofinansowanie wpisujesz aktualne kody PKD. Dlatego korzystaj z oficjalnych źródeł np. GUS-u. Po drugie, wpisuj cały symbol, czyli cyfry, litery i dokładną nazwę.

Uważaj również na to, aby nie podać numeru PKD wykluczonego z możliwości uzyskania dotacji. Wyłączone działalności opisane są w regulaminach PUP.

Brak załączników

Składana do urzędu pracy aplikacja musi zawierać określone załączniki. Są one wymienione we wniosku i regulaminie. Ich brak będzie skutkował odrzuceniem aplikacji. Najczęściej należy dołączyć listy intencyjne, referencje, świadectwa pracy, świadectwa szkolne, certyfikaty szkoleń, dokumenty potwierdzające finansowy wkład własny i posiadanie lokalu.

Błędy rachunkowe

Każda pomyłka w obliczeniach obniża Twoją końcową ocenę, a może również skutkować odrzuceniem wniosku. Pamiętaj o tym, aby przyjęte w części finansowej wartości były realne, oszacowane na podstawie jasnych i weryfikowalnych kryteriów. Zawsze sprawdź, czy wszystko dobrze przeliczyłeś, czy gdzieś nie wkradł się „czeski błąd”, a także czy prawidłowo wyliczyłeś podatek oraz składki ZUS.

Słabo opisany potencjał wnioskodawcy

Jednym z ważniejszych warunków oceny jest zgodność wykształcenia i doświadczenia z planowaną działalnością gospodarczą. Im lepsza zgodność, tym większa szansa na uzyskanie dofinansowania. Dlatego warto poświęcić sporo uwagi na prawidłowe opisanie swojego potencjału i doświadczeń zawodowych.

Lakoniczny opis, bez odniesienia się do planowanej firmy i możliwości, jakie daje wykorzystanie posiadanej wiedzy, będzie oznaczał niższą punktacją.

 

Niewystarczająca charakterystyka pomysłu i rynku

Opisując swój pomysł na biznes, trzeba to zrobić jak najbardziej dokładnie, definiując zakres usług, klientów, konkurencję, dostawców, rynek. W tym punkcie warto opierać się na dostępnych danych statystycznych, raportach i analizach, które uwiarygadniają całość prezentacji.

Jakiekolwiek braki mogą zwiastować koniec marzeń o dotacji, dlatego do wniosku warto naprawdę porządnie się przyłożyć, a potem kilkakrotnie sprawdzić, czy oby na pewno nic nam nie umknęło.

 

Spodobał Ci się ten wpis?
Postaw mi kawę na buycoffee.to