Będą nowe dopłaty dla firm – tym razem w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W ramach przywracania gospodarki do normalności po zapaści spowodowanej pandemią COVID – 19 rząd wdroży program wsparty unijnymi środkami z funduszu odbudowy. W ramach planu przewidziane są m.in. dopłaty dla firm na pracę zdalną.

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 znacząco osłabiła europejską gospodarkę. W związku z powyższym Unia Europejska wdrożyła prace nad Europejskim Funduszem Odbudowy o wartości około 730 miliardów euro. W ramach tego funduszu Polska otrzyma (w formie dotacji i pożyczek) kwotę około 58,1 miliardów euro, z czego 23,9 miliarda euro to bezzwrotne granty, a 34,2 miliarda euro to pożyczki.

Co to jest Krajowy Plan Odbudowy?

Krajowy Plan Odbudowy to dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które mają na celu przywrócenie rozwoju gospodarki. Krajowy Plan Odbudowy powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Tego typu dokument opracowuje każde z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Premier zapowiedział, że program ma składać się z 5 filarów. Pierwszy to wzrost produktywności i odbudowa konkurencyjności polskiej gospodarki po kryzysie. Drugi filar to cyfryzacja, trzeci – dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia. Czwarty to zielona i inteligentna mobilność, a piąty filar stanowi zielona energia i zmniejszenie energochłonności w gospodarce.

Polska ma 5 lat na wydanie bezzwrotnych grantów z Europejskiego Funduszu Odbudowy.

Dopłaty dla firm na pracę zdalną

Krajowy Program Odbudowy ma na celu usprawnić rozwiązania dotyczące m.in. pracy zdalnej czy wspierania elastycznych form organizacji pracy. Przewiduje dopłaty dla przedsiębiorców na przystosowanie firmy w taki sposób, by jej pracownicy mogli świadczyć pracę z domu (czy innego miejsca, spoza biura).

Można będzie starać się o dofinansowanie do np. do usług doradczych i analiz  eksperckich oraz szkoleń w tym zakresie. A to nie wszystko. Wsparcie przewidziano także na zakup narzędzi, oprogramowania czy licencji na narzędzia umożliwiające komunikację elektroniczną, np. pozwalające na łączność wideo w zespole.

Program da wsparcie jedynie 3 tys. firm  (małym i średnim przedsiębiorstwom). Aby dostać dofinansowanie trzeba będzie wystartować w konkursie. O kryteriach na razie cisza – na konkretne informacje musimy jeszcze zaczekać. Maksymalna pomoc dla firmy to 15 tys. euro, czyli ok. 44 tys. zł.

Krajowy Plan Odbudowy w ramach rozwiązań umożliwiających pracę zdalną przewiduje nowe regulacje dotyczące elastycznych form zatrudnienia. Jest to szczególnie ważne dla rodziców, którzy muszą mieć zapewnioną możliwość godzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi.

Rząd zamierza promować pracę na część etatu, co ma na celu wspieranie aktywności zawodowej zwłaszcza matek z małymi dziećmi. W projekcie mają znaleźć się także rozwiązania umożliwiające poprawę dostępu do instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zwrócono także uwagę na pomoc grupom społecznym mającym trudności ze zdobyciem i utrzymaniem zatrudnienia, takim jak osoby starsze, niepełnosprawne i wspomniani już rodzice maluchów. Krajowy Plan Odbudowy ma zapewnić równy dostęp do zatrudnienia zarówno kobietom, jak i mężczyznom.

Na początku marca odbyły się debaty a sam dokument ma być gotowy do końca kwietnia bieżącego roku.

— Podoba Ci się ten wpis? —

Postaw mi kawę na buycoffee.to