Rozwijasz firmę i potrzebujesz pracowników? Możesz ubiegać się o dofinansowanie dla firm na utworzenie miejsca pracy. Powiatowe Urzędy Pracy prowadzą nabór wniosków.

Dla planujących zwiększenie zatrudnienia to dobra wiadomość.

Pieniądze na pracownika

Pomimo nie najlepszej sytuacji gospodarczej w kraju, część firm planuje rozwój. W związku z tym pracodawcy poszukują osób, które zasiliłyby zespół. Zatrudnienie jest jednak bardzo kosztowne, głównie ze względu na składki ZUS, które z punktu widzenia wielu przedsiębiorców osiągają astronomiczne kwoty.

Rząd chyba boi się, że na skutek zwiększenia składek, przedsiębiorcy mogą przestać zatrudniać pracowników, co z kolei prowadziłoby do bezrobocia. W związku z powyższym oferuje wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy.

Na dofinansowanie mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy:

  • tworzą nowe stanowisko pracy,
  • chcą zatrudnić na nie osoby bezrobotne w wieku do 29 roku życia.

Osoba bezrobotna, którą pracodawca zamierza zatrudnić nie może się kształcić (czyli nie może uczestniczyć w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani szkolić (uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Co ważne, wsparcie mogą uzyskać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zamieszkujące na terytorium Polski, niepubliczne przedszkola i szkoły, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Polski.

Najpierw koszty

Wysokość pomocy to maksymalnie 30 tys. zł. Jest jednak warunek – najpierw przedsiębiorca samodzielnie będzie musiał ponieść koszty. A więc trzeba stworzyć stanowisko pracy (wyposażyć, zapewniając odpowiedni sprzęt itd.), a później można ubiegać się o zwrot kosztów. W tym celu przedsiębiorca złoży wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

Trzeba pamiętać, że dokument składa się przed zatrudnieniem osoby spełniającej kryteria. Gdy Powiatowy Urząd Pracy pozytywnie rozpatrzy wniosek, podpisywana jest umowa określająca warunki refundacji, a przedsiębiorca może zatrudnić nowego pracownika.

O konkretny termin najlepiej dowiedzieć się we właściwym urzędzie. Powiatowe Urzędy Pracy mogą prowadzić nabory w różnych terminach. Dobra wiadomość jest taka, że część urzędów przyjmuje wnioski już teraz.