Jeśli nie chcesz zostać wyprzedzony przez konkurencję, musisz rozwijać własne kompetencje i kwalifikacje swoje oraz zespołu. Niestety, specjalistyczne szkolenia bywają drogie. Na szczęście nie musisz wykładać własnych pieniędzy. Rozwiązaniem jest ze wsparcie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Zobacz, co należy zrobić, aby uzyskać pomoc.

KFS finansowany jest z wpłat pochodzących z Funduszu Pracy. To taki parasol ochronny dla pracowników, którzy mogliby być zagrożeni zwolnieniem, ze  względu na to, że ich kompetencje nie są dostosowane do wymagań współczesnego rynku pracy.

Kto może skorzystać z KFS?

O fundusze na szkolenia ma prawo ubiegać się każdy pracodawca. Praco-dawca, a więc przedsiębiorca, który zatrudnia przynajmniej jedną osobę na podstawie umowy o pracy. Dobra wiadomość jest taka, że nie gra roli ani rodzaj umowy, ani wielkość etatu. Masz pracownika na 1/4 etatu na czas określony? Spokojnie możesz złożyć wniosek.

Jak wysoka jest dotacja z KFS?

Jesteś mikroprzedsiębiorcą? To świetnie, bo zatrudniając od 1 do 10 osób, masz szansę otrzymać nawet do 100% kosztów kształcenia.

Jeżeli prowadzisz małą, średnią lub dużą firmę i tak sporo zyskujesz, bo do wybranego kursu dokładasz jedynie 20%. Pamiętaj o tym, że na jednego uczestnika maksymalnie przeznaczasz 3-krotność średniej krajowej.

W tym roku do rozdania jest 228.138 tys. złotych. Największymi środkami dysponuje województwo mazowieckie (27.749 tys. zł), a najmniejszymi opolskie (4.444 tys. zł). 

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparcie z KFS możesz wydatkować na:

  • podnoszenie kompetencji zatrudnionych osób przez udział w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych,
  • koszty egzaminów,
  • badanie potrzeb szkoleniowych,
  • badania lekarskie lub psychologiczne (jeśli są wymagane w ramach danej formy edukacji),
  • ubezpieczenie NNW w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Miej na uwadze, że w pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski wpisujące się w ministerialne priorytety. Aplikacje, które nie spełniają tego warunku, będą brane pod uwagę jedynie w sytuacji, kiedy zostanie jeszcze pula pieniędzy do rozdysponowania.

Jakie są zatem priorytety?

Jeżeli zależy Ci, aby uzyskać środki, powinieneś udowodnić m.in., że chcesz przeszkolić personel po 45. roku życia, nieposiadający świadectwa dojrzałości lub pracujący w zawodach deficytowych.

Priorytetowo traktuje się również osoby pochodzące z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, zatrudnione w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego.

Jak wygląda procedura pozyskania dotacji z KFS?

Pierwszym etapem jest złożenie wniosku. Robisz to w „pośredniaku” właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności. Następnie dokumentacja jest rozpatrywana pod względem formalnym i merytorycznym. Przy ocenie PUP kieruje się wewnętrznymi kryteriami, które są specyficzne dla danego urzędu.

Czynnikami branymi pod uwagę mogą być np.: porównanie kosztów szkolenia wskazanego do dofinansowania z jego rynkowym odpowiednikiem, weryfikacja zgodności dokumentacji z ministerialnymi priorytetami, sprawdzenie czy podmiot korzystał wcześniej z pomocy KFS.

Uzyskałeś pomoc pieniężną? Podpisujesz umowę i otrzymujesz przelew. Ty lub Twój pracownik bierzecie udział w szkoleniu. Po jego zakończeniu w wyznaczonym terminie rozliczasz dotację. Pamiętaj, że jeśli osoba oddelegowana na kurs go nie ukończy, będziesz musiał zwrócić otrzymane środki.

Weź pod uwagę, że KFS cieszy się bardzo dużą popularnością, w związku z tym, im szybciej złożysz aplikację w konkretnym naborze, tym większa szansa na pieniądze.