Od 4 maja 2021 r.  przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność określoną odpowiednim kodem PKD będą mogli złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek na następne miesiące 2021 r.

To kolejny z rodzajów pomocy przewidziany Tarczą 9.0. Dzięki temu przedsiębiorcy będący płatnikami nie muszą opłacać składek ubezpieczeniowych za siebie oraz za zatrudnionych ubezpieczonych, jeżeli byli zgłoszeni jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.

W razie, gdyby jednak wcześniej dokonali opłaty należności, składki będą im zwrócone. Wnioski RDZ-B7 będzie można składać przez PUE-ZUS do 30 czerwca 2021 r.

Ważne PKD

Zwolnienie z ZUS będzie można uzyskać za:

– luty 202 1r. dla przedsiębiorców, u których przeważającym rodzajem działalności jest ten, oznaczony następującym kodem PKD:

49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

– za marzec i kwiecień 2021 r. dla przedsiębiorców u których przeważającym rodzajem działalności jest ten, oznaczony następującym kodem o PKD:

49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

– za kwiecień  2021 r. dla przedsiębiorców u których przeważającym rodzajem działalności jest ten, oznaczony następującym kodem o PKD:

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

Po zmianie przepisów (uwzględniając też Tarczę 8.0.), przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek:

  • za styczeń 2021 r
  • albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.
  • albo za marzec i kwiecień 2021 r.
  • albo za kwiecień 2021 r.

Wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożone do 30 kwietnia 2021 r. włącznie, ZUS będzie rozpatrywał na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. Jednak przedsiębiorców będzie obowiązywał nowy termin przesyłania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych – do 30 czerwca 2021 r.

Sprawdź także nowe kody PKD, które uzupełniają powyższą listę – https://bossblog.pl/nowe-kody-pkd-w-tarczy-9-0/