Dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Ruszyła naprawa Polskiego Ładu, a to oznacza również zmiany w składce zdrowotnej. Posłowie przyjęli propozycję zmian do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Remanent, amortyzację i przychody wyłączono z oskładkowania.

Ministerstwo Finansów twierdzi, że w marcu 2022 r. jest szansa na to, by zapłacić mniejszą składkę zdrowotną od dochodu.

Zmiany są następstwem postulatów przedstawicieli biznesu, prawników i księgowych. Poparł je również Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Wszyscy wnioskowali, aby podstawą wymiaru składki zdrowotnej był dochód obliczany podobnie jak ten dla celów podatku dochodowego. Czyli z uwzględnieniem różnic remanentowych oraz nie obejmując większości przychodów zwolnionych z PIT. Chodzi również o sprzedaż środków trwałych, które dla potrzeb PIT były amortyzowane przed 2022 r.

Podstawowe zmiany zawarte w projekcie to:

  • przy wyliczeniu dochodu do składki zdrowotnej wyłączono przychody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy PIT,
  • uwzględnienie przy wyliczeniu dochodu stanu remanentu sporządzonego na dzień 1 stycznia 2022 r. Chodzi o to, by można było uwzględnić między innymi towary zakupione w 2021 r. W odniesieniu do roku 2022 przedsiębiorca nie będzie musiał zwiększać dochodu dla celów składki zdrowotnej, jeżeli remanent końcowy będzie wyższy od remanentu początkowego,
  • dochód na podstawie którego ma być obliczana składka zdrowotna nie będzie powiększony o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 roku.

W ocenie Rzecznika MiSP najlepiej byłoby, gdyby istniała możliwość opłacania składki zdrowotnej miesięcznym ryczałtem. Ostatecznie przedsiębiorcy rozliczaliby składkę składając roczne zeznanie PIT. Jednak ta ostatnia propozycja niekoniecznie zostanie uwzględniona.