Nowy rok prawie zawsze oznacza zmiany podatkowe. O regulacjach dotyczących zakupu aut firmowych zapewne wszyscy zdążyli już usłyszeć. Co poza tym czeka nas w tym roku? Sprawdź, co się zmieniło w podatkach.

PIT sporządzi urząd

Jedną z podstawowych zmian w podatkach w 2019 r. będzie możliwość złożenia e-PITów. Urzędnicy skarbówki po raz pierwszy przygotują za podatników (ale tylko tych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczych) deklaracje PIT-37 i PIT-38.

Podatnik będzie mógł zobaczyć oraz potwierdzić lub zmienić dokument w aplikacji „Twój e-PIT”, do której będzie można się zalogować od 15 lutego.

Większa kwota wolna od podatku

W 2019 r. kwota wolna od podatku wynosi 8.000 zł. Przy dochodzie od 8.000 zł do 13.000 zł, kwota wolna wyniesie od 8.000 zł do 3.091 zł. Im większy dochód, tym niższa kwota wolna od podatku.

W przypadku, gdy dochód będzie wyższy niż 13.000 zł, ale niższy niż 85.528 zł, kwota wolna będzie równa 3.091 zł., a przy dochodzie w przedziale 85.528 zł – 127.000 kwota wolna wyniesie od 3.091 zł do 1 zł.

Zła wiadomość dla najlepiej zarabiających – przy dochodzie wyższym niż 127.000 zł rocznie kwota wolna od podatku nie występuje.

Działalność nierejestrowana

W formularzach PIT przesyłanych za 2018 rok do pozycji dot. źródeł przychodu można będzie wpisać działalność nierejestrową, czyli działalność osoby fizycznej, z której przychód należny nie przekracza w miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (czyli 1.050 zł brutto).

Działalności nierejestrowej nie musimy zgłaszać do CEIDG ani do urzędu skarbowego. Nie jest potrzebny również NIP czy REGON. Nie musimy płacić składek ubezpieczeniowych, ani zaliczek na podatek.

Kasy fiskalne online

Kasy fiskalne online stały się rzeczywistością – zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT oraz ustawy Prawo o miarach niektórzy przedsiębiorcy, jak np. ci prowadzący stacje benzynowe, musieli wyposażyć się w nowe urządzenia do stycznia 2019 r. Dzięki nowym kasom wszelkie informacje o sprzedaży zostaną automatycznie przesłane do centralnego systemu informatycznego Krajowej Administracji Skarbowej.

Placówki gastronomiczne i branża hotelarska mają czas do 1 lipca 2019 roku. W późniejszym terminie ten sam obowiązek dotyczył będzie pozostałych branż. Okres przejściowy ma potrwać aż do końca 2023 roku.

Danina solidarnościowa

Pojawiła się tzw. danina solidarnościowa. Część dochodów najbogatszych podatników będzie przeznaczona na fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. Danina solidarnościowa obejmie jednak tylko tych podatników, których roczny dochód przekroczy 1 mln zł.

Exit tax

W życie weszły przepisy o w  tzw. exit tax, czyli podatku od niezrealizowanych zysków w związku z przeniesieniem aktywów firmy do innego państwa. Chodzi o zapobiegnięcie utraty przez fiskusa prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik (składnik aktywów) podlegał polskiemu prawu podatkowemu. Wprowadzenie exit tax wynika z konieczności implementacji dyrektywy unijnej ATAD.

Obrót kryptowalutami opodatkowany

Opodatkowano dochód z obrotu kryptowalutami. Stawka wyniesie 19%. Przychody z obrotu kryptowalutami będą zaliczane do przychodów z kapitałów pieniężnych (w podatku PIT) i do zysków kapitałowych (w podatku CIT). Do 30 czerwca 2019 roku zniesiono PCC od walut wirtualnych.

Mały ZUS

Mały ZUS – od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od ich przychodów. Przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Mały CIT

Mały CIT dla małych firm będących podmiotami prawnymi (np. sp. z o.o.). Preferencyjna stawka wyniesie 9 proc. podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Niższy podatek w 2019 roku obejmie jedynie te firmy, u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w danym roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro. Obniżoną stawkę podatku CIT będą mogły stosować także firmy rozpoczynające swoją działalność.

Samochody osobowe

Istotne zmiany dotyczą rozliczeń wydatków związanych z zakupem czy eksploatacją firmowych samochodów osobowych. Limit amortyzacji samochodu osobowego ustalono w kwocie 150 tys. zł (225 tys. zł dla aut elektrycznych). Taki sam będzie obowiązywał, jeśli chodzi o zaliczanie do kosztów opłat w leasingu operacyjnym.

Wydatki związane z samochodem firmowym używanym wyłącznie do działalności gospodarczej będzie można rozliczać w kosztach bez ograniczeń, jednak pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Natomiast w przypadku aut firmowych używanym do celów mieszanych, do kosztów będzie można zaliczyć 75 proc. wartości wydatków. W przypadku aut prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej limit wyniesie 20 proc.

Wynagrodzenie małżonka w kosztach

Do kosztów przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć wynagrodzenie za pracę małżonka i małoletnich dzieci, podobnie jak ma to miejsce w przypadku wynagrodzenia innych osób zatrudnionych. To dobra wiadomość przede wszystkim dla niewielkich firm rodzinnych.