Nowy rok przywita nas kolejnymi zmianami przepisów. Część z nich jest korzystna dla przedsiębiorców, inne budzą kontrowersje. Co przyniesie 2020 r.?

ZUS 2020

Mały ZUS dla małych przedsiębiorców

Jeżeli miesięczny dochód firmy nie przekracza 6 tys. zł, a przychód 10 tys., przedsiębiorca zapłaci niższe składki do ZUS, średnio o 500 zł miesięcznie. Z propozycji ma skorzystać ponad 270 tys. przedsiębiorstw w Polsce. Ryczałtowy ZUS dla przedsiębiorców o przychodach powyżej 10 tys. zł zostanie bez zmian – będą rozliczali składki jak dotąd.

Od stycznia 2020 r. ogromny wzrost obciążeń ZUS dla większości przedsiębiorców

Przedsiębiorcy opłacający obowiązkowe składki ZUS od własnej działalności muszą szykować na nie dodatkowe 127 złotych. To efekt dynamicznego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Ile będziemy musieli zapłacić?  Podajemy pełne składki dla tzw. „dużego” ZUS-u.

  • Składka emerytalna – 612,19 zł (wzrost o 54,11 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.)
  • Składka rentowa – 250,90 zł (wzrost o 22,18 zł)
  • Składka chorobowa – 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)
  • Składka wypadkowa – 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł)
  • Składka na Fundusz Pracy – 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)

Łącznie więc pełne składki ZUS na rok 2020 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 1069,14 zł wobec 974,65 zł w roku 2019, czyli o 9,7% więcej w stosunku do bieżącego roku.

Podatki 2020

Nie tak łatwo o fakturę do paragonu

Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe tylko wtedy, gdy paragon będzie zawierał NIP nabywcy. W przeciwnym razie obydwie strony transakcji muszą liczyć się z karami w wysokości nawet 100 proc. kwoty podatku należnego.

Jeden numer konta do rozliczeń z fiskusem

Podatnikowi oraz płatnikowi zostanie udostępniony indywidualny rachunek podatkowy, za pomocą którego będą dokonywane wpłaty należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa. Wszystkie te należności będziemy opłacać na jedno konto – indywidualne dla każdego podatnika (tak, jak obecnie jest ze składkami ZUS).

Likwidacja deklaracji i nowy JPK_VAT

Koniec z deklaracjami VAT! W 2020 roku formularze zastąpi nowy plik JPK_VAT. Będzie zawierał m.in. dane identyfikacyjne podatnika, okres, którego dotyczy, a także informacje wskazujące na wysokość podatku. Z kolei cześć ewidencyjna ma odzwierciedlać dokonywane w ciągu okresu transakcje. Znajdą się tam daty zakupu i sprzedaży oraz przypisane do nich, odpowiednie stawki podatku. Tutaj także przedsiębiorcy uwzględnią dane partnerów biznesowych i numery faktur.

Uważaj na rachunki

Od 01.01.2020 r. zwróć szczególną uwagę, czy rachunek bankowy Twojego kontrahenta pokrywa się z tym umieszczonym na Białej Liście Podatników VAT. Jeśli zapłacisz fakturę na innych rachunek niż ten ujęty na Białej Liście Podatników, nie będziesz miał możliwości ujęcia jej w kosztach uzyskania przychodów. Ewentualnie, gdy zauważysz już taką rozbieżność, musisz w ciągu trzech dni wyjaśnić sytuację z urzędem skarbowym.

Nowa matryca stawek VAT

Nowa matryca ma zacząć obowiązywać od kwietnia 2020 roku. Oparta ma być na stosowanej już w prawie celnym tzw. nomenklaturze scalonej (CN). Jej celem będzie przede wszystkim wyeliminowanie sytuacji, w której bardzo podobne do siebie towary są inaczej opodatkowane. Analogicznie jak w przepisach prawa celnego, pojawi się też Wiążąca Informacja Stawkowa (w prawie celnym obowiązuje Wiążąca Informacja Taryfowa) dająca przedsiębiorcom większą pewność, co do stosowania konkretnych stawek VAT.

Wielka wymiana kas fiskalnych

Tradycyjne kasy fiskalne i papierowe paragony będą musiały być wymienione na kasy fiskalne online. Dzięki temu Krajowa Administracja Skarbowa uzyska dane dotyczące każdej transakcji. Przedstawiciele branży motoryzacyjnej muszą zaopatrzyć się w nowe kasy do końca 2019 roku. Do końca czerwca 2020 roku nowe kasy muszą mieć m.in. restauratorzy. Do końca 2020 roku wymiana kas obejmie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i dentystyczne. Ostatecznie, kasy „starego” typu mają zniknąć z rynku wraz z końcem 2022 roku.

Prawo handlowe

Chcesz PSA?

Od 01.03.2020 r. w Kodeksie spółek handlowych pojawi się trzecia spółka kapitałowa – prosta spółka akcyjna tzw. PSA. PSA ma łączyć cechy spółki z o.o. (łatwe i mało kosztowne założenie, funkcjonowanie i likwidacja spółki) z zaletami spółki akcyjnej. PSA to pomysł środowisk startupowych, które wskazywały szereg problemów ograniczających ich rozwój, m.in. trudności w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, pozyskiwaniu kapitału czy likwidacji spółki w razie niepowodzenia.

Każda spółka handlowa będzie mogła być również przekształcona w PSA, jak również prosta spółka akcyjna będzie mogła przekształcić się w inną spółkę handlową. Analogicznie indywidualny przedsiębiorca będzie mógł dokonać przekształcenia w jednoosobową spółkę kapitałową, w tym również w PSA.

Z dniem 1 marca 2020 r. art. 553 § 3 Kodeks spółek handlowych stanowić będzie, że wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Wyjątek od tej zasady będzie uregulowany w art. 576 K.s.h. i będzie dotyczyć jedynie transformacji spółki kapitałowej w osobową.

Co więcej, podjęcie uchwały o przekształceniu zastąpi zawarcie umowy spółki przekształconej albo zawiązanie przekształconej spółki akcyjnej oraz powołanie organów spółki przekształconej.

Ponadto od 1 marca 2020 r. zostanie zniesiony obowiązek badania przez biegłego rewidenta planu przekształcenia w spółkę handlową, z wyłączeniem przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną.

Artykuł nie stanowi porady prawnej.