Ważne zmiany dla przedsiębiorców w podatkach i nie tylko! Końcówka 2019 roku i początek 2020 roku to – wbrew pogodzie – gorący okres dla osób prowadzących własne firmy. Aby ułatwić orientację w zmianach, przygotowałem skrótowy kalendarz zmian.


Biała Lista Podatników VAT – co to jest?

1 września 2019 r. – uruchomiona została tzw. Biała Lista Podatników VAT, czyli „Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”. Lista zawiera  dane o numerach rachunków bankowych, nazwy firm, imiona i nazwiska właścicieli, numery REGON, NIP oraz PESEL, adresy prowadzenia działalności, imiona i nazwiska osób reprezentujących podmiot, datę rejestracji, odmowy rejestracji lub wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT.

Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT, sprawdź, czy na liście znajdują się wszystkie Twoje firmowe rachunki bankowe. Jeśli nie – zgłoś je do CEIDG. Opłacając faktury, powinieneś sprawdzać, czy dane Twoich kontrahentów (w tym numery bankowe) zgadzają się z tymi znajdującymi się na Białej Liście. W szczególności nie powinieneś wykonywać przelewu na niezgłoszony rachunek, jeśli kwota transakcji wynosi 15 tys. zł lub więcej. Przelewy o takiej wartości, jeśli zostaną dokonane na rachunki inne niż wskazane w wykazie, nie będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Istotne również, że na białej liście podatników VAT nie znajdą się osobiste konta bankowe (ROR) – a więc jako przedsiębiorca teraz powinieneś już mieć konto firmowe.

Biała Lista Podatników VAT – gdzie ją znaleźć?

Oto i ona – niekochana, a jednak poszukiwana 😉

Biała Lista Podatników VAT – link do strony


Zwolnienie podmiotowe z VAT – zmiany 2019

1 września 2019 r. – weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy rozszerzenia katalogu produktów i usług, których sprzedaż nie może być zwolniona z podatku VAT.

Zmiany dotyczą firm prowadzących sprzedaż internetową kosmetyków, sprzętu elektronicznego i elektrycznego, RTV i AGD. Jeśli prowadzisz sprzedaż takich produktów, nie możesz już korzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

To samo dotyczy firm prowadzących hurtową bądź detaliczną sprzedaż części do samochodów i motocykli oraz firm świadczących usługi ściągania długów i faktoringu.  


Kasy fiskalne – zmiany 2019

1 września 2019 r. – od tego dnia nie można kupić kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii paragonu. Docelowo wszystkie kasy będą musiały zostać wymienione na kasy on-line, jednak proces ten zostanie rozłożony na kilka lat. Najwcześniej, bo od 1 stycznia 2020 r. kasy on-line będą obowiązkowe da branży paliwowej.


Niższy podatek dochodowy

1 października 2019 r. – obniżeniu ulega pierwszy próg przy rozliczeniu wg skali podatkowej. Dotychczas wynosił on 18%. Od października będzie to 17%. Dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo (wg stawki 19%) nic się w tym zakresie nie zmieni.


Obowiązkowy split payment – kogo dotyczy?

1 listopada 2019 r. – w życie wchodzi tzw. obowiązkowy split payment (czyli podział kwoty z faktury na kwotę netto oraz VAT, przy czym podatek musi trafić na specjalne subkonto). Warto jednak podkreślić, że obowiązkowy będzie tylko w odniesieniu do wybranych towarów i usług (lista obejmuje 150 pozycji) i jedynie do transakcji o wartości min. 15 tys. zł.

Obowiązek podzielonej płatności obejmie przede wszystkim sprzęt elektroniczny, złoto, stal, złom, metale nieżelazne, paliwa i tworzywa sztuczne. Przedsiębiorcy będą musieli umieszczać na fakturze informację o zastosowaniu podzielonej płatności.


NIP na paragonie a faktura – od kiedy?

1 stycznia 2020 r. – od tego dnia sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę do paragonu fiskalnego tylko w sytuacji, jeśli na paragonie będzie widniał numer NIP nabywcy. Przepisy te nie obejmą taksówek osobowych.Uwaga! Artykuł nie stanowi porady prawnej.