1 stycznia 2023 roku wzrośnie wynagrodzenie minimalne. Kolejna podwyżka nastąpi w lipcu. Podniesienie płacy minimalnej spowoduje, że wzrosną także składki ZUS dla nowych przedsiębiorców. Ile wyniesie po zmianach preferencyjny ZUS?

Dwukrotna podwyżka płacy minimalnej jest wymuszona przez prawo. W myśl przepisów, jeśli inflacja przekracza 5%, najniższa pensja powinna rosnąć dwa razy w ciągu roku.

Płaca w górę, wyższe składki

Zgodnie z danymi GUS płacę minimalną otrzymuje około 2,2 mln Polaków. Rząd zakłada, że najniższe wynagrodzenie ma wzrosnąć od 1 stycznia 2023 r. do kwoty 3.383 zł, a od 1 lipca 2023 r. – do 3.450 zł.

Minimalna stawka godzinowa ma być także większa i wynosić odpowiednio odpowiednio 22,10 zł i potem 22,50 zł. Podniesienie płacy minimalnej, choć niewątpliwie korzystne dla osób najmniej zarabiających, powoduje m.in. wzrost składek na preferencyjny ZUS, czyli ZUS dla nowych przedsiębiorców.

Dlaczego tak się stanie? Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej jest zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % minimalnego wynagrodzenia.

Trochę wyliczeń

Już od stycznia 2023 r. podstawa wyniesie 1047 zł. Za pierwsze półrocze stawiający pierwsze kroki w biznesie zapłacą składki w wysokości:

  • 176,27 zł na ubezpieczenie emerytalne (19,52 proc.),
  • 83,76 zł na ubezpieczenie rentowe (8 proc.),
  • 22,12 zł na ubezpieczenie chorobowe (2,45 proc.),
  • 15,08 zł na ubezpieczenie wypadkowe (1,67 proc.).

Łącznie 331,27 zł.

Za drugie półrocze, czyli od 1 lipca ulgowy ZUS w 2023 r. wzrośnie drugi raz. Podstawa ma wynosić 1080 zł. A więc początkujący przedsiębiorcy zapłacą:

  • 210,82 zł na ubezpieczenie emerytalne,
  • 86,40 zł na ubezpieczenie rentowe,
  • 26,46 zł na ubezpieczenie chorobowe,
  • 18,04 zł na ubezpieczenie wypadkowe,

Łącznie kwota ta wyniesie 341,71 zł.

Przypomnijmy, że w 2022 roku (a więc przed podwyżką) suma preferencyjnych składek ZUS wynosi 285,71 zł.