W ramach Polskiego Ładu ZUS i Krajowa Administracja Skarbowa łączą siły i zacieśniają współpracę. Będzie ona polegała na wymianie informacji dotyczących przedsiębiorców. To z kolei ma pomóc  w łatwiejszym wykrywaniu nieprawidłowości.

Współpraca ZUS i skarbówki ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Razem raźniej

Losy Polskiego Ładu przypominają rollercoster. Rząd coś deklaruje, po czym się z tego niezwłocznie wycofuje. Wygląda jednak na to, że bliższa współpraca ZUS i skarbówki będzie okolicznością stałą.

Według założeń rządu, ZUS ma informować szefa Krajowej Administracji Skarbowej o formie opodatkowania oraz wysokości przychodów lub dochodów w dokumentach przekazywanych przez przedsiębiorców do ZUS.

W uzasadnionych przypadkach (czynności sprawdzające? kontrola?) do administracji skarbowej przekazane będą informacje o kwocie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok kalendarzowy – zgodnie z dokumentami przekazanymi do ZUS. Ma to zapewne związek z tym, iż ZUS jako pierwszy dysponuje danymi o przychodzie ubezpieczonego, gdyż jest on podawany w deklaracjach DRA składanych co miesiąc do tego organu.

Współpraca będzie działać również w druga stronę. Administracja skarbowa ma przekazywać ZUS-owi informacje o ewentualnych rozbieżnościach między zgromadzonymi przez nią danymi, a tymi posiadanymi przez ZUS. W takiej sytuacji ZUS będzie mógł wykryć i wyjaśnić konkretne uchybienie. Wzajemna współpraca ma wpłynąć na zwiększenie nie tylko skuteczności organów, ale też na szybsze wyjaśnianie powstałych nieprawidłowości.

W jakim przypadku ZUS i skarbówka podejmą współpracę?

Niestety, nie wiadomo co będzie przyczynkiem do podjęcia współpracy między ZUS a skarbówką. Trudno bowiem sobie wyobrazić, aby w każdej sprawie ZUS, który i tak ma już bardzo wiele obowiązków, zwracał się do skarbówki.

Podobnie na odwrót. Uzasadnionym powodem byłyby czynności sprawdzające dokonywane w jednym lub drugim organie, w wyniku których wykryte zostałyby takie nieprawidłowości, które rzutowałyby na zobowiązania skarbowe bądź ubezpieczeniowe.

Jak będzie przebiegała współpraca, czas pokaże. Oby nie oznaczała dla przedsiębiorców biegu od jednego urzędu do drugiego w celu wyjaśniania sprzeczności.