Od 15.01.2021 r. do 28.02.2021 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o przyznanie środków z Tarczy Finansowej 2.0 PFR. Tarcza dedykowana jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z branż, które skutki pandemii odczuły najdotkliwiej. Rząd zapewnia, że nowe zasady przyznawania pomocy dadzą możliwość skorzystania z niej większej liczbie podmiotów.

Tarcza Finansowa 2.0. PFR została przygotowana dla branż najbardziej dotkniętych skutkami gospodarczymi pandemii. Tarcza dotyczy branż: hotelarskiej, gastronomicznej, wypożyczalni sprzętu sportowego, turystycznej, kulturalnej, edukacyjnej, drukarskiej.

Ocenia się, że skorzysta z niej od ok. 40 do ok. 70 tys. firm. Wartość programu to około 13 mld zł. O możliwości przyznania decyduje odpowiedni numer PKD działalności. Jeśli chcesz zobaczyć, czy Twoja firma kwalifikuje się do objęcia pomocą, zajrzyj TU.

Tarcza dla mikrofirm

W przypadku mikrofirm, spadek obrotów musi wynieść co najmniej 30 proc. w okresie od kwietnia do grudnia lub w czwartym kwartale 2020 r. w porównaniu do tego samego okresu w 2019 r.

Wysokość  subwencji zależy od wielkości spadku przychodów:

  • 18 tys. zł na zatrudnionego – przy spadku przychodów o 30-60 proc.,
  • 36 tys. zł na zatrudnionego – przy spadku przychodów powyżej 60 proc.

Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. zł. Będzie możliwość umorzenia do 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r.

Tarcza dla MSP

W przypadku małych i średnich firm spadek obrotów uprawniający do uzyskania pomocy to minimum 30 proc. w okresie od kwietnia do grudnia lub w czwartym kwartale 2020 r. w porównaniu do tego samego okresu w 2019 r.

Pomoc może wynieść 70 % straty brutto  przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 r. do marca 2021 r. Maksymalna kwota finansowania dla MŚP z Tarczy Finansowej 2.0 nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że wysokość pomocy na jednego pracownika nie może przekroczyć 72 tys. zł.

Etaty, a nie osoby!

Kwotę tarczy podzielono pomiędzy mikrofirmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników a przedsiębiorstwa, które zatrudniają od 10 do 249 osób.

Co ważne, przy liczeniu pracowników chodzi o pełne etaty a nie osoby. Jeśli firma zatrudnia 20 osób, każdą na pół etatu, to będzie to liczone jako 10 etatów.

Nowe warunki tarczy finansowej PFR 2.0 dopuszczają sytuację, w której przedsiębiorca na koniec 2019 r. nie zatrudniał żadnych pracowników na podstawie umowy o pracę. Wystarczy, że co najmniej jednego pracownika na taką umowę zatrudnił do 31 lipca 2020 r.

Samozatrudnionym i firmom niezatrudniającym pracowników pomoc nie przysługuje. Wykluczono też nowo założone firmy.

Podobnie jak w pierwszej tarczy Finansowej PFR pomoc będzie udzielona, za pośrednictwem systemu przygotowanego przez PFR i banki. Szczegółowe informacje dotyczące pomocy znajdziesz pod TYM adresem.