Tarcza dla samozatrudnionych, czyli dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, wciąż obowiązuje. W 2021 roku zwiększyła się wysokość dofinansowania.

Jeśli prowadzona przez Ciebie działalność gospodarcza doznała zapaści na skutek obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, a jesteś osobą prowadząca działalność gospodarczą w pojedynkę, możesz starać się o dofinansowanie dla samozatrudnionych w łącznej wysokości do 7.560 złotych.

Zmiana wysokości wsparcia wynika z podwyżki minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 2.800 zł. To na jego podstawie wyliczone zostaje dofinansowanie.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Z mini-tarczy na wiosnę 2020 roku skorzystało wielu przedsiębiorców. Ci, którzy odczuli spadki dopiero w ostatnich miesiącach mogą nadal skorzystać z oferowanej pomocy.

Przede wszystkim samozatrudniony przedsiębiorca musi odnotować spadek obrotów o co najmniej 30%, 50% lub 80% na skutek pandemii COVID-19. Nie wolno też zalegać w płatnościach podatków czy składek wpłacanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Środki pomocowe możemy otrzymywać przez okres do 3 miesięcy.

O ich kwocie decydują wysokości spadków jakie zanotowaliśmy.

  • Jeśli zaliczymy spadek obrotów o co najmniej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, możemy liczyć na pomoc w wysokości 1.400 złotych miesięcznie.
  • Jeśli obroty spadną o co najmniej 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia wówczas przysługuje nam 1.960 złotych.
  • Gdy spadek będzie bardzo duży, o co najmniej 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia, możemy otrzymać 2.520 złotych miesięcznie.

Spadek obrotów liczony jest w okresach dwumiesięcznych. Wystarczy porównać ze sobą dwa miesiące z 2020 lub 2021 roku do analogicznego okresu  w roku poprzednim. Nie musi być to dokładnie miesiąc kalendarzowy – wystarczy 30 kolejno po sobie następujących dni. 

Jeden wniosek może obejmować od razu trzy miesiące, albo co miesiąc możemy składać nowe pismo. Pomoc musi być przeznaczona na wydatki związane z prowadzoną działalnością, jednak termin wydania otrzymanych środków nie jest sprecyzowany.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych, spadek obrotów to zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Za miesiąc uważa się też 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych. Która z form będzie korzystniejsza, należy ocenić samemu.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie dla samozatrudnionych można złożyć elektronicznie lub pisemnie do Powiatowego Urzędu Pracy. Na dzień dzisiejszy należy złożyć wniosek nie później niż do 10 czerwca 2021 r. Korzystając z formy elektronicznej należy posiadać profil zaufany.

Trzeba pamiętać, że uzyskane dofinansowanie podlega zwrotowi tylko w szczególnych przypadkach. Pomoc trzeba będzie zwrócić, jeżeli zamkniemy działalność gospodarczą w okresie, w jakim otrzymaliśmy dofinansowanie, a także gdy zafałszujemy spadek obrotów lub środki pomocowe wydamy na cele niezwiązane z działalnością.

Uwaga! Z pomocy mogą skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali z niej w roku ubiegłym.