W dniu 16 kwietnia opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, czyli tzw. Tarcza 9.0.

W rozporządzeniu przewidziano 4 rodzaje pomocy: zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe, dopłaty do pensji oraz dotację 5 tys. zł.

Dotacja z Tarczy 9.0

Cykl artykułów dotyczących pomocy przewidzianej w Tarczy 9.0. zaczniemy od dotacji dla przedsiębiorców. Mogą się o nią starać podmioty, u których przeważa działalność z następującymi kodami PKD:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.

Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa wart.2pkt1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, a także: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.

W Tarczy 9.0. lista branż objętych wsparciem została uzupełniona o 17 nowych. Kod PKD ma być aktualny jako przeważający w prowadzonej działalności gospodarczej na dzień 31 marca – a nie, jak dotychczas, 30 listopada. Dzięki temu na pomoc mogą liczyć także firmy, które działają od niedawna (lub które zmieniły PKD).  

W myśl rozporządzenia przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi być niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.

Ilość zależna od kodu PKD

Zgodnie z przepisami Tarczy 9.0 dotację w wysokości 5.000 zł można przyznać nawet pięciokrotnie. Nie dotyczy to jednak wszystkich branż. 

O pięciokrotną kwotę mogą starać się przedsiębiorcy prowadzący działalność oznaczoną kodami PKD: 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

– o czterokrotną dotację mogą starać się przedsiębiorcy, których działalność jest oznaczona kodem 91.02.Z.

– o trzykrotną dotację mogą starać się przedsiębiorcy, których działalność jest oznaczona  kodami 47.71.Z oraz 47.72.Z.

– o dwukrotną dotację mogą starać się przedsiębiorcy z kodami 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, natomiast pojedyncza – z kodami 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.

Pamiętajmy, że liczbę dotacji pomniejsza się – niezależnie od pomniejszenia, o którym mowa w poprzednim rozporządzeniu – o liczbę dotacji udzielonych mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy na podstawie poprzedniego rozporządzenia z dnia 26 lutego.

Nie można też starać się o dotację z Tarczy 9.0 wskazując przy spadku przychodów takie same miesiące, jakie przedsiębiorca wskazał ubiegając się o świadczenie na mocy poprzedniego rozporządzenia.

Wnioski o dotację można składać od 26 kwietnia do 31 sierpnia 2021 r.

Sprawdź także nowe kody PKD, które uzupełniają powyższą listę – https://bossblog.pl/nowe-kody-pkd-w-tarczy-9-0/