Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców przysługuje także w 2021 roku – w ramach Tarczy 8.0. Wniosek należy złożyć do ZUS.

Tarcza 8.0 przewiduje jedno, dwu lub trzykrotne świadczenie w zależności od kodu PKD, jaki przeważa w działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Konieczny jest również spadek przychodu.

Tarcza 8.0. zawęża krąg podmiotów, które mogą ubiegać się o jednokrotną  pomoc.

Są to przedsiębiorcy, którzy:

  • na dzień 30 listopada 2020 roku prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodem: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z (m.in. sprzedaż detaliczna odzieży, obuwia, wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, wyrobów tekstylnych oraz innych wyrobów – prowadzona na straganach i targowiskach).
  • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 roku.

Na dwukrotnie świadczenie postojowe mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy:

  • na dzień 30 listopada 2020 roku prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodem 91.02.Z (działalność muzeów).
  • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 roku.

Trzykrotne świadczenie postojowe mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy:

– na dzień 30 listopada 2020 roku prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodem: 49.39.Z,  55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, (m.in. transport, działalność obiektów turystycznych, punktów ksero, firm szkoleniowych, pozaszkolne zajęcia dla dzieci) 86.10.Z (praktyka lekarska) w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, a także PKD 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z (m.in. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, działalność fizjoterapeutów, paramedyczna)

– przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 roku.

Trzeba jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzymał świadczenie z Tarczy 7.0, to liczba świadczeń postojowych, o które możesz wystąpić na w Tarczy 8.0, zostanie pomniejszona o liczbę świadczeń otrzymanych w ramach wcześniejszej pomocy.

Wnioski o świadczenie postojowe (RSP-DD7) należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 28 lutego 2021 roku, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii, wyłącznie w formie elektronicznej.

— Podoba Ci się ten wpis? —

Postaw mi kawę na buycoffee.to