Wydłużenie obostrzeń oraz zamykanie kolejnych branż spowodowało konieczność udzielenia wsparcia dla osób, które nie mogły na skutek antycovidowych ograniczeń w ogóle wykonywać działalności gospodarczej. Pomoc dla tej grupy ma zapewnić m.in. świadczenie postojowe.

Tarcza 9.0 dodała kolejne branże do grona uprawnionych do wsparcia z ZUS.

Jak złożyć wniosek?

Świadczenie postojowe może być przyznane nawet pięciokrotnie – należy jednak pamiętać, że wliczają się w to wszystkie już wcześniej otrzymane świadczenia postojowe w ramach Tarczy 7.0 i 8.0.

Wysokość świadczenia to 2.080 zł. Kwota ta wypłacana jest przez ZUS. Aby otrzymać ten rodzaj wsparcia należy złożyć wniosek RSP-DD7 korzystając z PUE ZUS. Wnioski możemy składać od 4 maja do 30 czerwca 2021 r.

Jakie kody PKD?

  • Jednokrotne świadczenie postojowe przysługuje osobom, prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną kodami PKD: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.
  • Dwukrotne świadczenie postojowe przysługuje osobom, prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną kodami PKD: 47.71.Z, 47.72.Z.
  • Czterokrotne świadczenie postojowe przysługuje osobom, prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD: 91.02.Z.
  • Pięciokrotne świadczenie postojowe przysługuje osobom, prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną kodami PKD: 49.39.Z,51.10.Z,52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Pozostałe wymagania

Aby skorzystać ze świadczenia należy wykazać co najmniej 40% spadek przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca można porównać z miesiącem poprzednim lub analogicznym miesiącem w 2020 r. albo z lutym lub wrześniem 2020 r.