Przemysł 4.0 to nowy konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Program finansowany jest ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Kto może z niego skorzystać?

Program Przemysł 4.0 to kolejna szansa dla firm na pozyskanie wsparcia – sprawdź listę innych możliwości.

Celem programu Przemysł 4.0 jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

Dla kogo wsparcie ?

Określenie Przemysł 4.0 oznacza integrację inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych, które mają w celu zwiększanie wydajności wytwarzania oraz umożliwienie elastycznych zmian asortymentu. Koncepcja dotyczy nie tylko technologii, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle.

Adresatami programu są przedsiębiorcy z sektora MSP prowadzący działalność produkcyjną na terenie Polski, którzy przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł.

Warunkiem udziału w programie jest posiadanie mapy drogowej – planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie dotyczących wymienionych wyżej obszarów.

Zakres minimalny planu mapy drogowej można znaleźć pod tym adresem.

Na co dofinansowanie w programie Przemysł 4.0?

Pomoc finansowa uzyskana w ramach programu Przemysł 4.0 może zostać przeznaczona na cele wymienione w poniższych punktach.

 • Zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji.
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.
 • Realizacja projektów polegających na przygotowaniu firmy do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.
 • Wdrożenie wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.
 • Usługa polegającą na opracowaniu mapy drogowej.
 • Usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej.

W ramach programu Przemysł 4.0 mogą być również dofinansowane zakupy związane z technologiami takimi jak:

 • big data oraz działania związane z analizą danych,
 • roboty przemysłowe,
 • przemysłowy internet rzeczy,
 • integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS),
 • cyberbezpieczeństwo,
 • chmura obliczeniowa,
 • wirtualna i rozszerzona rzeczywistość,
 • sztuczna inteligencja,
 • blockchain,
 • druk addytywny (druk 3D).

Wysokość wsparcia

Maksymalny wysokość dofinansowania projektu to 800.000 zł. Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 15 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Regulamin konkursu Przemysł 4.0 można znaleźć pod tym adresem (PDF).


Listę wszystkich dostępnych programów znajdziesz tutaj