Duże szanse na otrzymanie wsparcia mają startupy z branż technologicznych. Do takich firm skierowany jest program ScaleUP.

Celem programu ScaleUP jest pomoc startupom zainteresowanym wdrożeniami swoich produktów w dużych firmach. Wsparcie polega głównie na doradztwie świadczonym przez ekspertów technologicznych i biznesowych oraz na udzieleniu finansowania w formie grantu.

ScaleUP – dla kogo?

Projekt oferuje pomoc startupom w skalowaniu swoich biznesów dzięki zaangażowaniu dużych firm z branży FoodTech, FinTech, IIOT, AR czy logistyki. Skalowanie biznesu to zwiększanie przychodów ze sprzedaży, przy wykorzystaniu efektu dźwigni operacyjnej. Najprościej rzecz ujmując – celem jest wzrost sprzedaży bez zwiększania podstawowych kosztów operacyjnych (głównie kosztów stałych).

ScaleUP – na czym polega?

Oferta dotyczy startupów, które pod okiem dużych firm oraz inwestorów uczestniczą w programach akceleracyjnych. Programy akceleracyjne to inicjatywy wsparcia, w ramach których młode firmy uczestniczą w swego rodzaju szkoleniach z mentorami biznesowymi w konkretnych branżach.

Programy akceleracyjne przyspieszają ścieżkę rozwoju firmy lub pomysłu biznesowego w jego początkowej fazie, zapewniają dostęp do wiedzy, kontaktów oraz do finansowania działalności poprzez zaangażowanie aniołów biznesu w proces inwestycyjny. Powstaje wówczas efekt synergii, a młoda firma ma szansę wypracować najlepsze rynkowe rozwiązania.

Pojedynczy projekt może uzyskać dotację w kwocie 250 tys. zł, z czego 200 tys. zł firma może przeznaczyć na dofinansowanie projektu i wdrożenia go, a 50 tys. zł na zakup usług prawnych, doradczych i księgowych.

ScaleUp – kiedy nabór?

W zależności od akceleratora różne są terminy zakończenia naborów. Do programu mogą zgłaszać się głównie spółki z takich obszarów jak: internet, biotechnologia, energetyka, chemia, robotyka.

Przykłady programów na stronach operatorów:


Listę wszystkich dostępnych programów znajdziesz w tym artykule.