Czy wiecie, że przedsiębiorcom korzystającym z opodatkowania podatkiem liniowym nie przysługuje kwota wolna od podatku? Tak więc tej grupy nie obejmie zakładana przez Polski Ład ulga – 30 tys. zł bez opodatkowania.

Zwiększenie obciążeń podatkowo-składkowych dla „liniowców”, takich jak choćby brak możliwości odliczenia 9% składki zdrowotnej nie jest równoważone przez inne udogodnienia. A rząd przekonywał przecież, że nowa, wyższa kwota wolna od podatku to zysk i korzyść dla wszystkich podatników.

Rzecznik MŚP protestuje

Problem jest poważny, bo brak możliwości odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych od podatku PIT dotknie ok. 700 tys. firm, których właściciele wybrali tę formę opodatkowania. Jedyną furtką jest zmiana formy opodatkowania z początkiem 2022 roku.

Adam Abramowicz, rzecznik MŚP, zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzenie zmian podatkowych do rządowego programu Polski Ład.

– W obecnym kształcie Polskiego Ładu wszyscy przedsiębiorcy rozliczający się w taki sposób stracą. Także ci, którzy osiągają stosunkowo niewielkie dochody. Choć formalnie ten sposób opodatkowania w PIT nie zniknie, to stanie się nieatrakcyjny – stwierdził.

Rzecznik MŚP wskazał, że jednolite opodatkowanie wszystkich dochodów to jedno z najcenniejszych zdobyczy legislacyjnych 30-lecia gospodarki rynkowej, dlatego kwota wolna w wysokości 30.000 zł dla wszystkich przedsiębiorców, w tym także rozliczających się podatkiem liniowym, jest tak ważna.

Składka zdrowotna

Kolejną propozycją rzecznika MŚP jest wprowadzenie maksymalnej kwoty składki zdrowotnej, jaką miałby zapłacić przedsiębiorca. Nawiązuje to do rozwiązań stosowanych przy ubezpieczeniu emerytalnym, w ramach którego składkę przestaje się płacić powyżej 30-krotności średniej płacy krajowej.

Obecnie 328,78 zł, czyli 7,75% zapłaconej składki zdrowotnej podlega odliczeniu od podatku. W 2022 roku ma nie być tego odliczenia, więc podatek miesięcznie wzrośnie z 986,84 zł do 1.315,62 zł.

– Przy uwzględnieniu mojego rozwiązania, osoby prowadzące działalność gospodarczą nie zapłaciłyby składki zdrowotnej wyższej niż średniomiesięcznie 1.176,08 zł. Zwrócę się do Ministra Finansów o wyliczenie kosztów tych propozycji – wyjaśnia Abramowicz.

Rzecznik MŚP zaproponował też zmiany podstawy opodatkowania z dochodu na przychód przy równoczesnym obniżeniu stawki opodatkowania w przedziale od 0,5 proc. do 1,5 proc. Taki podatek dotyczyłby jednak tylko osób prawnych. Według wyliczeń wnioskującego 1,5% stawki spowodowałyby wzrost przychodów z CIT o około 40 mld zł.