Jeśli nie spełniasz warunków na otrzymanie pomocy z Tarczy, masz szansę otrzymać wsparcie na prowadzenie działalności gospodarczej z innych źródeł – np. w ramach programu Nowy Start. 

Tym artykułem rozpoczynamy cykl dotyczący wsparcia dla firm, zainteresowanych programami i dotacjami na rozwój, a nie szukających rządowej pomocy. Mogą one skorzystać z następujących programów:

Dziś zajmiemy się pomocą osobom, którym z różnych względów nie powiodła się poprzednia działalność gospodarcza (o co w czasie obostrzeń spowodowanych pandemią w wielu branżach nie trudno), a pomimo to postanowiły spróbować szczęścia w biznesie raz jeszcze.

Program Nowy Start

Nowy Start jest przewidziany dla przedsiębiorców z sektora MSP, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, jednak w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie takową działalność podjęli. Mogli to zrobić zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i jako wspólnicy spółki prawa handlowego.

Nie ma znaczenia, czy na zakończenie poprzedniej działalności miały wpływ obostrzenia związane z pandemią COVID-19, czy nie. Natomiast ważne, by poprzednia działalność była prowadzona przez minimum 18 miesięcy.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Uzyskane wsparcie należy przeznaczyć  na:

  • poznanie przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości,
  • pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji,
  • przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

Program Nowy Start jest w 100% finansowany ze środków unijnych oraz z budżetu państwa. Programy są realizowane w oparciu o współpracę operatorów wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Operatorzy to Polbi Sp. z o.o., Euro Capital Doradztwo Gospodarcze, SEKA S.A., AVSI Polska (tylko teren województwa łódzkiego, lubelskiego i mazowieckiego). U pierwszego operatora wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2021 r., u drugiego do 31 grudnia 2021 r., u trzeciego do 30 maja 2022 r., a u czwartego do 30 listopada 2022 r.

Dodatkowe informacje o programie Nowy Start znajdziesz na tej stronie.