Jaka będzie składka na ZUS w nowym roku? To pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców. Niestety, z roku na rok kwoty składki rosną i nie zmieni się to również w 2022 r.

Dlaczego tak jest? W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, składki na ubezpieczenie społeczne zależą od kwoty minimalnego wynagrodzenia i od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W nowym roku obie te kwoty wzrosną, zatem wyższa będzie też wysokość składek.

Jak wysokie składki dla przedsiębiorcy w 2022 roku?

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2022 roku to 5.922 zł. Przedsiębiorcy opłacają składki od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.  Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie może być wyższa od kwoty 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej.

Zatem w 2022 roku przedsiębiorcy będą je naliczać od kwoty 3.553,20 zł. Składka na ubezpieczenia społeczne dla tej grupy nie może być niższa od kwoty:

 • 693,58 zł  na ubezpieczenie emerytalne,
 • 284,26 zł – na ubezpieczenia rentowe
 • 87,05 zł na ubezpieczenie chorobowe.
 • Składka na ubezpieczenie wypadkowe to 59,34 zł
 • Na Fundusz Pracy zapłacimy – 87,05 zł.

Po podsumowaniu otrzymujemy kwotę 1.211,28 zł.

Wzrost składek ZUS w 2022 r. osiągnął poziom najwyższy w historii. Skok jest aż o 12% większy niż w roku 2021. Nie wolno również zapomnieć o składce zdrowotnej. Od 2022 roku jej wysokość jest uzależniona jest od dochodów. Nie dotyczy to jedynie przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Mniejsze składki dla nowych przedsiębiorców

Jeśli firmę założyłeś niedawno, zapłacisz mniejsze składki ZUS. Nowi przedsiębiorcy przez pierwsze 24 miesiące od rozpoczęcia działalności korzystają z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość składki zależy wtedy od zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 3.010 zł. Z wyliczeń wynika więc, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. nie może być niższa niż 903 zł. Nie wszyscy nowi przedsiębiorcy skorzystają jednak z tych preferencji. Nie dotyczą one osób, które:

 • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność
 • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Minimalna wysokość stawki preferencyjnej wynosi:

 • 176,27 zł na ubezpieczenie emerytalne
 • 72,24 zł  na ubezpieczenia rentowe
 • 22,12 zł  – na ubezpieczenie chorobowe.
 • Składka wypadkowa – 15,08 zł.

Wciąż czekamy na informacje ZUS-u co do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. dla osób, które opłacają „mały ZUS plus”.