W ostatnich latach dotacje wspomogły wiele różnych branż dotkniętych problemami na skutek pandemii. Rząd postanowił po raz kolejny wspomóc branże szczególnie dotknięte poprzez restrykcje.

Jako że obecnie nie ma powszechnego lockdownu (teoretycznie działać mogą firmy z każdej branży), pomoc będzie przysługiwała tylko niektórym przedsiębiorcom. Nie ma przy tym znaczenia, czy już wcześniej otrzymali dotację.

Kto może skorzystać?

Pomoc zagwarantowana jest rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Dotacja ma być przyznawana na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

O świadczenie mogą ubiegać się mikro- i mali przedsiębiorcy. W przeciwieństwie do wcześniejszej tarczy, dotacja nie przysługuje już samozatrudnionym. Oczywiście obowiązują też dodatkowe warunki.

Na obecną pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy z branż objętych trzema kodami PKD:

  • 30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów, obejmuje działalność barów, tawern, koktajlbarów, dyskotek – o ile serwują głównie napoje, piwiarni i pubów, sklepów z kawą, pijalni soków owocowych, sprzedawców napojów w ruchomych punktach)
  • 29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni),
  • 29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – z wyłączeniem m.in. działalności wesołych miasteczek).

Równolegle należy wykazać odpowiedni spadek przychodów. Dotację 5.000 zł w 2022 r. otrzymają Ci, którzy oprócz odpowiedniego kodu PKD wykażą, że w grudniu 2021 r. ich przychód był niższy co najmniej o 40% od przychodu uzyskanego:

  • w lutym 2020 lub
  • we wrześniu 2020 lub
  • w grudniu 2020 lub
  • w listopadzie 2021.

Przychody z grudnia 2021 r. można porównać do dowolnego miesiąca z czterech podanych powyżej. Pomoc ma przysługiwać tylko tym przedsiębiorcom, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili już działalność. Wszystkie wymieniane warunki (kod PKD, spadek przychodów i prowadzenie działalności przez określony czas) trzeba też spełnić łącznie.

Konieczny wniosek do PUP

Wniosek o dotację należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Składa się go w formie elektronicznej do 15 kwietnia 2022 r.

Dotacja jest bezzwrotna. Wyjątek stanowi sytuacja gdy przedsiębiorca zrezygnuje z prowadzenia działalności wcześniej, niż po upływie 3 miesięcy od dnia otrzymania pomocy.