Program Przemysł 4.0 – kto może skorzystać?

Przemysł 4.0 to nowy konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Program finansowany jest ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Kto może z niego skorzystać? […]