Firma to ludzie. Coraz więcej polskich pracodawców chce inwestować w swoich pracowników. Jeśli problemem były pieniądze, to teraz, dzięki konkursowi Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych można zdobyć 20 tys. zł. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wychodzi naprzeciw oczekiwaniom właścicieli firm, którzy widzą potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji swoich pracowników. W nowym konkursie firmy mogą wygrać nawet 20 tys. zł na rozwój zespołu.

Pracownicy to siła napędowa każdej firmy, dlatego warto dbać o ich edukację. W tym celu firmy mogą wziąć udział w konkursie „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych”. Należy zgłosić konkretny, już opracowany projekt. Przewidziano 5 nagród po 20 tys. zł oraz 45 wyróżnień premiowanych nagrodą w wysokości 10 tys. zł.

Jakie projekty zgłaszać?

W konkursie mogą wziąć udział dwa typy projektów. Pierwszy to program rozwoju inicjatyw pracowniczych (zarówno dla przedsiębiorców zatrudniających do 50 pracowników, jak i średnich oraz dużych firm). Ten typ programów ma na celu zachęcenie pracowników do dzielenia się swoimi pomysłami na usprawnienie różnych procesów czy też rozwiązaniami konkretnych problemów.

Do konkursu można zgłosić jedynie projekt aktualnie realizowany. Ponadto program musi działać w firmie co najmniej od 6 miesięcy oraz posiadać regulamin lub inny dokument regulujący jego działanie.

Drugi rodzaj projektów, to rozwiązania ICT (czyli dotyczące technologii informacyjno-komunikacyjnych) mające na celu wsparcie programów rozwoju inicjatyw pracowniczych. Pod pojęciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych kryje się rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej. Programy ICT służą włączaniu pracowników w działania rozwojowe w firmie i są oferowane podmiotom zewnętrznym – czyli przedsiębiorstwom, które chciałyby taki program wdrożyć u siebie.

Aby zgłosić program ICT do konkursu musi on znajdować się w ofercie przedsiębiorstwa od co najmniej 5 lat. Powinien też być wdrożony w co najmniej jednym podmiocie. W tym przypadku przedsiębiorca wysyłający zgłoszenie musi dysponować autorskimi prawami majątkowymi do konkursowego rozwiązania ICT.

Co będzie oceniać PARP?

Przy ocenie projektów PARP ma brać pod uwagę zakres wdrożenia programu, kompleksowość, jak i efekty wdrożenia – zarówno w kontekście aktywizacji pracowników, jak i korzyści dla przedsiębiorstwa. W przypadku rozwiązań ICT PARP zwróci uwagę na kompleksowość i kompatybilność rozwiązania, a także na potencjał rozwojowy, skalę wdrożenia oraz nowe cechy i funkcjonalności.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w konkursie mogą składać wnioski do 21 września.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.