Karta podatkowa jest, czy raczej była jedną z dwóch uproszczonych form rozliczenia. Korzyści odczuwali mali przedsiębiorcy, którzy dzięki takiej formie opodatkowania nie musieli prowadzić żadnej księgowości. Niestety, Polski Ład wprowadza likwidację karty podatkowej.

Dzięki karcie podatkowej, przedsiębiorca co miesiąc opłaca stałą kwotę podatku, niezależnie od uzyskiwanych przychodów. Kwota ta jest zwykle niska i nie zależy od osiąganego dochodu.

Wysokość podatku zależna jest od:

  • rodzaju prowadzonej działalności,
  • liczby mieszkańców gminy, na terenie której jest prowadzona działalność,
  • liczby zatrudnionych pracowników.

Co najważniejsze – przedsiębiorcy, którzy wybrali tę formę opodatkowania nie mają obowiązku prowadzenia księgowości ani składania tradycyjnej deklaracji PIT.

Projekt Polski Ład zakłada od 2022 roku likwidację karty podatkowej dla przedsiębiorców, którzy chcieliby wybrać tę formę opodatkowania od przyszłego roku. Natomiast dla osób, które już korzystają z karty podatkowej, opodatkowanie w tej formie będzie nadal możliwe.

Jako że „nowi” podatnicy musieli do 20.01.2021 r. zgłosić chęć korzystania z karty podatkowej, to aktualnie korzystać z niej mogą i będą mogły w przyszłości tylko przedsiębiorcy, którzy dokonali takiego wyboru we wskazanym terminie. Nowe zgłoszenia nie będą już przyjmowane.