Na przedsiębiorców czeka nowy obowiązek względem ZUS – to już kolejny obowiązek ewidencyjny, po konieczności raportowania umów o dzieło.

W myśl ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, już od 16 maja 2021 r. przedsiębiorcy będą musieli przy zgłaszaniu pracowników do ZUS wskazać zawód wykonywany przez zgłaszaną osobę.

W tym celu mają zostać zmienione formularze ZUS ZUA i ZUS ZZA, które będą zawierać rubrykę: „Inne dane o osobie zgłaszanej do ubezpieczeń”. Wskazać w niej należy sześciocyfrowy kod zawodu wykonywanego przez pracownika.

Aby dobrać odpowiedni kod, trzeba zajrzeć do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Może zdarzyć się tak, że klasyfikacja nie uwzględnia określanego zawodu. Wydaje się, że w takich przypadkach należałoby wpisać kod zawodu najbardziej zbliżonego do wykonywanego przez pracownika.

Dane o zawodach będą wykorzystywane przez ZUS w celach statystycznych. Na ich podstawie instytucja przeprowadzi badania na temat m.in. przyczyny absencji chorobowych w danych grupach zawodowych. Dzięki uzyskanym informacjom można też będzie na bieżąco sprawdzać i aktualizować jakich zawodów brakuje, a jakich jest aż nadto.