W wielu firmach samochód to podstawa, a leasing to główne źródło finansowania auta. Polski Ład i tu postanowił namieszać.  Od 2022 r. zmieniły się przepisy dotyczące leasingu samochodów. Na co zwrócić uwagę przymierzając się do nowego auta?

Czy zmiany wpłyną negatywnie na decyzje nabywcze przedsiębiorców?

Niekorzystne przepisy

Polski Ład, czyli nieszczęsna reforma systemu podatkowego, obowiązuje od 01.01.2022 r. A razem z nim w życie wszedł szereg niekorzystnych przepisów, które nie ominęły również leasingu samochodów. Najwięcej kontrowersji budzi wykup auta z leasingu do majątku prywatnego. Była to częsta praktyka pod rządami staruch przepisów.

Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych mogli do końca 2021 roku wykupić auto z leasingu do swojego prywatnego majątku, poczekać minimum  6 miesięcy, a następnie sprzedać samochód. Nie płacili wówczas podatku dochodowego.

W myśl nowych przepisów samochód wykupiony z leasingu jest uważany za majątek prywatny przedsiębiorcy dopiero po 5 latach liczonych od końca roku podatkowego, w którym nastąpił wykup. Jeżeli zatem do wykupu doszłoby np. w styczniu 2022 roku, to rzeczywiste potraktowanie poleasingowego samochodu jako własności prywatnej nastąpi po 31 grudnia 2027 roku.

Przedsiębiorca, który zechce sprzedać samochód przed upływem 5 lat musi liczyć się z opodatkowaniem transakcji podatkiem dochodowym. Przychód ze zbycia jest wówczas traktowany, jak przychód z działalności gospodarczej. A więc przedsiębiorca zapłaci podatek dochodowy według stawki stosownej do wybranej opcji opodatkowania działalności gospodarczej.

Co w przypadku likwidacji firmy?

Warto również pamiętać, że wykup samochodu z leasingu do majątku prywatnego po 1 stycznia 2022 roku, a następnie zamknięcie firmy nie jest sposobem na obejście przepisów uwzględnionych w Polskim Ładzie. W takim wariancie sprzedaż pojazdu bez konieczności zapłaty podatku PIT będzie możliwa po 5 latach liczonych od końca roku podatkowego, w którym nastąpił wykup.

Wyjątek to sytuacja, gdy prowadzący firmę dokonał wykupu na cele prywatne np. w listopadzie czy grudniu 2021 r. Wówczas obowiązuje go jedynie 6-miesięczny okres powstrzymania się od zbycia. Prawo nie działa wstecz, zatem takiego przedsiębiorcy nie będą obowiązywały nowe przepisy.

Leasing po nowemu a VAT

W tym obszarze na szczęście brak zmian. Wykup samochodu z leasingu operacyjnego do majątku prywatnego nie jest czynnością opodatkowaną podatkiem VAT.

Nawet późniejsza sprzedaż samochodu, który był wcześniej wykupiony z leasingu do majątku prywatnego nie powoduje konieczność zapłaty podatku VAT. Operacja taka nie jest już dokonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.  Sprzedający nie występuje w charakterze podatnika VAT. Jest to zwykły zarząd majątkiem własnym.

A może podarować?

Czasem zdarza się tak, że prowadzący firmę chce przekazać leasingowane auto (już po wykupie do celów prywatnych) np. rodzicom. Jako operacja nieodpłatna taka czynność nie podlega pod podatek dochodowy. W przypadku najbliższej rodziny (rodziców, dziadków, macochy, ojczyma, itp.) nie zapłacimy również podatku od spadków i darowizn.

Darowizna w ramach najbliższej rodziny, zakwalifikowanej do tzw. grupy zerowej zwolniona jest z podatku bez względu na jej wartość. Wystarczy, że obdarowani zgłoszą ten fakt do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od otrzymania. Zawiadomienie takie składa się na formularz SD-Z2.

Przekazanie majątku innym osobom (spoza rodziny) powoduje już konieczność zapłaty podatku od spadków i darowizn, ale nadal nie trzeba płacić podatku dochodowego. W takich przypadkach urząd może jednak powziąć wątpliwości, gdyby np. takich transakcji było więcej, a między przeniesieniem do majątku prywatnego a darowizną upływał stosunkowo krótki czas (jednak nadal powyżej 6 miesięcy). Zwłaszcza w przypadku, gdy obdarowanego i obdarowującego nie łączą stosunki pokrewieństwa czy powinowactwa.