Granty na Eurogranty to projekt w którym mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE. Kwota wsparcia dla pojedynczego projektu to nawet 280 tys. zł.

Do rozdania jest aż 5 mln zł. 

Na co przeznaczone są środki?

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme. O programach UE dowiesz się więcej pod tym adresem.

Wsparcie pomoże sfinansować m.in.: koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu, koszt opracowania studium wykonalności, podróże służbowe, wynagrodzenia osób zaangażowanych w przygotowanie projektu, koszty organizacji spotkań związanych z przygotowaniem projektu oraz wydatki poniesione na tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Na pomoc mogą liczyć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

  • projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
  • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Ile można otrzymać?

Finansowanie ma charakter ryczałtowy. Pomoc podzielona jest na 4 poziomy dofinansowania:

  • 23.250 zł dla przedsiębiorców aplikujących w konsorcjum, składających wniosek o dofinansowanie bez studium wykonalności,
  • 64.000 zł dla przedsiębiorców aplikujących samodzielnie, składających wniosek o dofinansowanie bez studium wykonalności,
  • 239.310 zł dla przedsiębiorców aplikujących w konsorcjum, składających wniosek o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności,
  • 280.060 zł dla przedsiębiorców aplikujących samodzielnie, składających wniosek o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności.

Dofinansowaniem może być objęte nawet do 100% kosztów kwalifikowanych. Środki przyznane w Grantach na Eurogranty mają formę pomocy de minimis. Środki pochodzą z funduszy europejskich Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2021 do 27 stycznia 2022 roku.


Listę wszystkich dostępnych programów znajdziesz w tym artykule.