Tarcza 9.0 daje możliwość, aby wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Wysokość wsparcia wynosi 2.000 zł w przeliczeniu na pełny etat. O dofinansowanie do  wynagrodzeń pracowników można wnioskować od 26 kwietnia do 31 czerwca 2021 r. 

Jeśli złożyłeś już wcześniej  wniosek o podobną pomoc, nic straconego. Wsparcie może być udzielone po raz drugi, pod warunkiem, że będzie obejmowało inne miesiące. Tak więc w przypadku gdy złożyłeś wniosek w lutym na luty, marzec, kwiecień, ponowny wniosek będzie mógł złożyć dopiero w maju, na maj, czerwiec, lipiec.

Warunkiem otrzymania pomocy będzie spadek przychodu o 40% w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca możemy porównać z miesiącem poprzednim lub analogicznym miesiącem w 2020 r., a także z lutym lub wrześniem 2020 r.

Kody PKD

Z dofinansowania będą mogli  skorzystać przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca prowadzili działalność z przeważającym kodem PKD:

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z,47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z,49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z